ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กระดาษซับ

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระดาษซับ-, *กระดาษซับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดาษซับ[N] bond, See also: blotting paper, bond paper, Example: การใช้กระดาษซับจะช่วยลดความมันของอาหารได้, Count unit: แผ่น
กระดาษซับมัน[N] facial tissue, See also: facial paper, oil clear sheet, Example: กระดาษซับมันชนิดนี้ใช้ดี ไม่เป็นขุยง่าย, Count unit: แผ่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระดาษซับน. กระดาษที่ทำเนื้อยุ่ย ๆ สำหรับซับหมึกหรือน้ำ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
About how people came together, how they were torn apart.กระดาษซับเปลี่ยนเป็นสีแดง คุณคือหนึ่ง ในพวกนั้น และพวกเขาก็จะจับคุณ Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
It's a living map of the past.กระดาษซับเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน คุณเป็นอิสระ Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
I'll take a napkin, for blotting.ฉันอยากได้กระดาษซับ,มาเช็ดปาก. Out of the Frying Pan, Into the Inferno (2013)
Only grease-proof paper.กระดาษซับมันแทนได้มั้ย The Hundred-Foot Journey (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดาษซับ[n. exp.] (kradāt sap) EN: blotting paper   FR: papier buvard [m] ; buvard [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blotting paper[N] กระดาษซับ, Syn. blotter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blottern. กระดาษซับ,บันทึกประจำวันของตำรวจ
blotting papern. กระดาษซับ

English-Thai: Nontri Dictionary
blotter(n) กระดาษซับหมึก,สมุดบันทึกเหตุการณ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top