ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กรรมการผู้จัดการ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กรรมการผู้จัดการ-, *กรรมการผู้จัดการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรรมการผู้จัดการ[N] managing director, See also: manager of the board, Example: กรรมการผู้จัดการใหญ่มีนโยบายให้พนักงานทุกคนช่วยกันลดค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยการเปิดและปิดเครื่องปรับอากาศในระหว่างเวลา 8.30-17.30 เท่านั้น, Count unit: คน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
managing directorกรรมการผู้จัดการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
director, managingกรรมการผู้จัดการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...their President is a crook. Well, I'm not a crook.กรรมการผู้จัดการใหญ่ของพวกเขา คือการโกง ดีฉันไม่ได้โกง Contact (1997)
Right ! The managing director !อ๋อใช่ กรรมการผู้จัดการไง Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
Managing Director, you're here!ท่านกรรมการผู้จัดการ อยู่นี่เองเหรอ! The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
Managing Director looks just like the kind of man who attracts money!ท่านกรรมการผู้จัดการเป็นเหมือนคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดเงินให้เข้ามา! The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
The President wants to see us immediately, let's hurry over.กรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องการพบเราเดี๋ยวนี้ รีบไปเลยนะ City Hunter (2011)
The President is demanding an immediate response.กรรมการผู้จัดการใหญ่มีความ ต้องการการตอบสนองทันที Hidden Figures (2016)
Everyone in the world, we have the impression that USA is the number one nation in everything.อเมริกาเป็นประเทศอันดับหนึ่ง (เมอร์โก วูล์ฟ) (กรรมการผู้จัดการ ไอบา) CounterPunch (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมการผู้จัดการ[n. exp.] (kammakān phūjatkān) EN: managing director (M.D.) ; manager of the board ; chief executive officer (CEO) ; president   
กรรมการผู้จัดการใหญ่[n. exp.] (kammakān phūjatkān yai) EN: director and general manager   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
managing director[N] กรรมการผู้จัดการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
頭取[とうどり, toudori] กรรมการผู้จัดการใหญ่
頭取[とうどり, toudori] (n) กรรมการผู้จัดการใหญ่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top