ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

当哈特威尔雇杀手威胁这个城 [...] 散布恐怖活动 威廉斯埋伏在

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -当哈特威尔雇杀手威胁这个城 [...] 散布恐怖活动 威廉斯埋伏在-, *当哈特威尔雇杀手威胁这个城 [...] 散布恐怖活动 威廉斯埋伏在*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(dāng)哈特 ()威尔 () ()杀手 (shā shǒu)威胁 (wēi xié)这个 (zhè ge)城市 (chéng shì) 开枪 (kāi qiāng)射杀 (shè shā)旁观者 (páng guān zhě)... ...散布 (sàn bù)恐怖活动 () 威廉斯 ()埋伏 (mái fú) (zài)

 


  

 
 • (とう) (pref) this (business organisation or place) [EDICT]
 • (dāng, ㄉㄤ) to be; to act as; manage; withstand; when; during; ought; should; match equally; equal; same; obstruct; just at (a time or place); on the spot; right; just at [CE-DICT]
 • (dàng, ㄉㄤˋ) at or in the very same...; to pawn; suitable; adequate; fitting; proper; replace; represent [CE-DICT]
 • (やとい) (n) employee; employment [EDICT]
 • (gù, ㄍㄨˋ) hire [CE-DICT]
杀手
 • (shā shǒu, ㄕㄚ ㄕㄡˇ) killer [CE-DICT]
威胁
 • (wēi xié, ㄨㄟ ㄒㄧㄝˊ) to threaten; to menace [CE-DICT]
这个
 • (zhè ge, ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙) this; this one [CE-DICT]
城市
 • (じょうし) (n) castle town; fortified town [EDICT]
 • (chéng shì, ㄔㄥˊ ㄕˋ) city; town; CL:座[zuo4] [CE-DICT]
开枪
 • (kāi qiāng, ㄎㄞ ㄑㄧㄤ) to open fire; to shoot a gun [CE-DICT]
射杀
 • (shè shā, ㄕㄜˋ ㄕㄚ) shooting to death; to gun down [CE-DICT]
旁观者
 • (páng guān zhě, ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ ㄓㄜˇ) observer; spectator [CE-DICT]
散布
 • (さんぷ(P);さっぷ(撒布)) (n,vs) dissemination; scattering; sprinkling; spraying; (P) [EDICT]
 • (sàn bù, ㄙㄢˋ ㄅㄨˋ) disseminate [CE-DICT]
埋伏
 • (mái fú, ㄇㄞˊ ㄈㄨˊ) ambush [CE-DICT]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top