ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

x-rays

EH1 K S R EY2 Z   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -x-rays-, *x-rays*, x-ray
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
X-raysรังสีเอกซ์, รังสีในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีอำนาจทะลุทะลวงสูงไม่ได้มีต้นกำเนิดจากนิวเคลียสของอะตอม แต่เกิดขึ้นเมื่ออะตอมถูกกระตุ้น ทำให้อิเล็กตรอนวงในหลุดออกไป และอิเล็กตรอนวงถัดไปเข้ามาแทนที่ แล้วให้พลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีเอกซ์ หรือเกิดจากการระดมยิงเป้าโลหะหนักบางชนิด เช่น ทังสเตน ด้วยอิเล็กตรอนความเร็วสูง ซึ่งอิเล็กตรอนจะถูกหน่วงให้ช้าลงอย่างทันทีทันใดและปล่อยรังสีเอกซ์ออกมา บางคน เรียกรังสีเอกซ์ว่า รังสีเรินต์เก็น ตามชื่อของ วิลเฮล์ม คอนราด เรินต์เก็น นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันผู้ค้นพบรังสีนี้เมื่อ ปี พ.ศ. 2438 [นิวเคลียร์]
X-rays รังสีเอกซ์ [TU Subject Heading]
X-raysรังสีเอกซ์, คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นระหว่างรังสีอัลตราไวโอเลตและรังสีแกมมา รังสีเอกซ์เกิดขึ้นจากการยิงอิเล็กตรอน พลังงานจลน์สูงเข้าชนอะตอมของเป้าโลหะ แล้วอิเล็กตรอนจะมีความเร็วลดลงและคายพลังงานในรูปรังสีเอกซ์ การเกิดรังสีเอกซ์อีกวิธีหนึ่ง คือ อิเล็กตรอนพลั [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Let's see, we just got these X-rays back from the lab. "Let's take a...""เราเพิ่งได้เอ็กซ์เรย์กลับมา มาดูกัน..." Punchline (1988)
- This is somebody's sickjoke. - We can do those X-rays here?คุณต้องไม่ฝังใจเชื่อว่า นี่คือสิ่งมีชีวิตนอกโลก ชนิดหนึ่ง ? Deep Throat (1993)
The X-rays and pictures!ให้ตายซิ ! Deep Throat (1993)
Okay,let's get some x-rays and then... actually,can I justst get ahot of cortisone or something?โอเค ไปเอ็กซเรย์และ... . จริงๆแล้ว คุณให้คอร์ติซอล์ฉันหรืออะไรก็ได้ได้ไหม? The Heart of the Matter (2007)
Drop these dental x-rays at the field morgue for me? Tech should still be there.เอาเอ๊กซ์เรย์ฟันนี่ไปไว้ที่ห้องเก็บศพที พวกเทคนิคน่าจะยังอยู่ An Inconvenient Lie (2007)
Well, the X-rays indicate there was no concussion, so I think we're gonna release him today.ครับ จากผลเอ็กซเรย์พบว่า \ ไม่มีการกระทบกระเทือนใดๆ หมอจะอนุญาติให้กลับบ้านได้วันนี้ Me and My Town (2008)
Scans and X-rays vary widely.สแกนและเอ็กซ์เรย์ ก็กว้างเกินไป Last Resort (2008)
I loaded the victim's X-rays into the simulator.ฉันนำภาพ x-ray ของผู้ตายใส่ไปในเครื่อง The Bond in the Boot (2009)
I'll get X-rays and high-res photos for Dr. Brennan.ผมจะเอ็กซ์เรย์และถ่ายรูปใว้สำหรับ ดร.เบรนแนน The Bond in the Boot (2009)
I,h, cross-referenced the X-rays and enlarged photogphs of the hol drilled in the radius.ผมไม่พูดถึง x-ray แต่ไปดูภาพขยายรูดอกสว่าน The Bond in the Boot (2009)
From your x-Rays and CT, it looks like part of your bowel has died.จากผลเอกซ์สเรย์และซีที ดูเหมือนมีบางส่วน ของลำใส้คุณตาย Holidaze (2009)
I think you're gonna want to see this.It's the x-Rays on wallace anderson.ฉันคิดว่าคุณอยากจะดูนี้ ผลเอ็กซเรย์ของ วอลเลซ แอนเดอร์สัน Invest in Love (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
x-raysI'll take some X-rays of your teeth.
x-raysThe doctor used X-rays to examine my stomach.

CMU English Pronouncing Dictionary
X-RAYS EH1 K S R EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
X-rays (v) ˈɛks-rɛɪz (e1 k s - r ei z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
照射野[しょうしゃや, shoushaya] (n) irradiation field (of X-rays) [Add to Longdo]
制動放射[せいどうほうしゃ, seidouhousha] (n) bremsstrahlung (physics); X-rays produced when fast electrons pass through matter [Add to Longdo]
制動輻射[せいどうふくしゃ, seidoufukusha] (n) (See 制動放射) bremsstrahlung (physics); X-rays produced when fast electrons pass through matter [Add to Longdo]
軟X線[なんエックスせん, nan ekkusu sen] (n) soft X-rays [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top