ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

titteringly

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -titteringly-, *titteringly*, tittering
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา titteringly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *titteringly*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think you mean "tittering."ฉันคิดว่าคุณหมายถึง หัวเราะเยาะ (tittering) ซะอีก Marry Me a Little (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิกๆ[ADV] gigglingly, See also: titteringly, sniggeringly, snickeringly, Syn. คิกคัก, คิกๆ คักๆ, Example: หลานคนเล็กสุดซบลงที่ตักแล้วหัวเราะคิกๆ, Thai definition: ลักษณะที่หัวเราะเบาๆ
คิกคัก[ADV] gigglingly, See also: titteringly, sniggeringly, snickeringly, Syn. คิกๆ, คิกๆ คักๆ, Example: พวกเขาพากันหัวเราะคิกคักนึกขำในสภาพของชายหนุ่มคู่นี้, Thai definition: ลักษณะที่หัวเราะเบาๆ
คิกคัก[ADJ] giggly, See also: tittering, sniggering, snickering, Syn. คิกๆ, คิกๆ คักๆ, Example: เสียงหัวเราะคิกคักและคำพูดขับเย้าต่างๆ นานาหาได้ทำให้คุณลุงหวั่นไหวแต่อย่างใด, Thai definition: ลักษณะที่หัวเราะเบาๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิ๊กกั๊ก[adj.] (kikkak) EN: giggling ; tittering   

CMU English Pronouncing Dictionary
TITTERINGTON T IH1 T ER0 IH0 NG T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tittering (v) tˈɪtərɪŋ (t i1 t @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kichern | kichernd | gekichert | kichert | kicherteto titter | tittering | tittered | titters | tittered [Add to Longdo]
kichernd {adv}titteringly [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top