ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

then, i

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -then, i-, *then, i*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But now and then, I ponder And wonder as I wanderแต่บางคราวฉันก็แปลกใจเวลาเดินไป The Little Prince (1974)
Ever since then, I have been studying sharks and that's why I know that I'm going to go to the Institute tomorrow and tell them that you still have a shark problem here.ตั้งเเต่นั้นมา ผมก็ศึกษาเรื่องฉลาม... เเละนั่นคือเหตุผลที่ผมจะไป ที่สถาบันพรุ่งนี่... เเล้วก็บอกพวกเขาว่า คุณยังมืปัญหาเรื่องฉลามอยู่ Jaws (1975)
Back then, I wasn't allowed to do anything.กลับเข้าเรื่องก่อน, ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ทำอะไร ๆ ได้เลย Mannequin (1987)
Every once in a while, I'd have to take a beating. But by then, I didn't care.ผมโดนตีอยู่พักใหญ่ แ่ต่ผ่านไปผมก็ไม่แคร์ Goodfellas (1990)
Then, I couldn't believe what happened.จากนั้น ผมแทบไม่เชื่อเรื่องที่เกิดขึ้น Goodfellas (1990)
- Then, I think we should give it a try.- งั้นเราน่าจะไปลองกันดูนะ Junior (1994)
-Well, then, I wish to place another one.งั้นผมขอวางเดิมพันอีกคัร้ง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
- All right, then, I will.- ได้เลย ฉันจะทำให้ดู Toy Story (1995)
Well then, I guess he's mine.ถ้างั้น ฉันคิดว่ามันเป็นของฉันแล้วล่ะ The Education of Little Tree (1997)
I'll be sympathetic. Until then, I won't be.ฉันจะเป็นความเห็นอกเห็นใจ จนแล้วฉันจะไม่ Showtime (2002)
Then, I met himแล้วฉันก็ได้พบคนคนนั้น Sweet Sex and Love (2003)
Very well then, I contradict myself.มันดีมากอย่างนั้น / ฉันขัดแย้งในตัวเอง The Notebook (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
then, iCustom, then, is the great guide of human life.
then, i"Does your back hurt?" "No, not really" "Oh, that's something then, isn't it?"
then, iEvery now and then, I play tennis for recreation.
then, iIf he had been with me then, I would not have done such a thing.
then, iIf I bought the painting then, I would be rich now.
then, iIf I had been able to speak English then, I would not have been made fun of.
then, iIf I had bought the painting then, I would be rich now.
then, iI will borrow it then, if you insist.
then, iJust then, I heard the telephone ring.
then, iNay, then, I will try it.
then, iNow and then, I looked up at the sky.
then, iThen, if so, why were the like of Kyouou let upon the throne?

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top