ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

royal's

R OY1 AH0 L Z   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -royal's-, *royal's*, royal'
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา royal's มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *royal's*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mrs. Barker, how did Francisco seem to you at Royal's last appointment?คุณนายบาร์เคอร์คะ ฟรานซิสโกมีท่าทางอย่างไร ตอนพารอยัลไปพบคุณฃ์ครั้งสุดท้าย? An Embarrassment of Bitches (2012)
He wants a sit-down, tomorrow, the Royale, three o'clock.Er möchte sich mit Ihnen treffen. Morgen, im 'Royal', 15 Uhr. Criminal Activities (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
ROYAL'S R OY1 AH0 L Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top