ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

if we don

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -if we don-, *if we don*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
if we donEven if we don't get lucky on the first try we can just keep fucking till I get pregnant. [XXX]
if we don"Hey, when do the dorms lock up?" "9 o'clock" "Whoops, if we don't run we won't make it!"
if we donIf we don't finish this job, we'll lose the next contract.
if we donIf we don't hit the road soon, we'll get caught in the morning rush hour traffic.
if we donIf we don't make a last ditch stand at winning that contract, we may very well go under.
if we donI may be playing the devil's advocate, but I have to ask, "What are we going to do if we don't get all the customers we expect?"
if we donI think you'll make it if we don't get stuck in a traffic jam.
if we donNever mind that. More importantly, if we don't go soon the time-limited sales will finish.
if we donOur company is going to be left behind too if we don't create an environment in which we can get instant Internet access.

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top