ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hand back

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hand back-, *hand back*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hand back[PHRV] คืนด้วยมือ, See also: ส่งกลับด้วยมือ, ยื่นคืนให้, Syn. get back, have back
hand back[PHRV] ทำให้ (บางคน) ได้ (บางอย่าง) คืนมา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- If you can do that. Okay. The other hand back here.- จับแบบนี้ แล้วอีกมือนึงจับตรงนี้ The Last King of Scotland (2006)
Now let's just say this handicapped connie got the juicy hand back in Fox River.ที่นี่ผมไม่มีพรรคพวก ไม่เหมือนที่ฟ็อกซ์ริเวอร์ Prison Break: The Final Break (2009)
Hand back the blueprints.คืนพิมพ์เขียวมาให้ผม Goodbye Yellow Brick Road (2010)
So when I grabbed your hand back there, you seemed to like it.ฉะนั้น เมื่อฉันคว้ามือเธอกลับมา, ท่าทางเธอจะชอบแบบนั้น Double Identity (2010)
Put your hand back on the metronome!เอามือแตะเมโทรนอมไว้ An Evil Within (2012)
You know, I just wanna get the hand back on again.นายรู้ไหม ฉันอยากจะให้วงของเรา กลับมาอีกครั้งหนึ่ง Ordinary World (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top