ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

go away with

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go away with-, *go away with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go away with[PHRV] ออกไปกับ, Syn. go away
go away with[PHRV] เอาไป, See also: ฉวยไป, ขโมย, Syn. abscond with
go away with[PHRV] เชื่อ, See also: เชื่อถือ, Syn. get away with
go away with[PHRV] ออกจาก (สถานที่หรือเหตุการณ์ด้วยความรู้สึก), Syn. bring away, come away with

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
OK. You know all of this can go away with one fell mind wipe.โอเค คุณรู้ว่าทั้งหมดนี่จะหายไปด้วยการสะกดจิตที่ผิดพลาด Fade Into You (2014)
Okay, I-I just wanted to go away with you.โอเค ผม.. ผมแค่ต้องการ ไปกับคุณ Cold Turkey (2013)
Whether Jhilmil would stay back at Muskaan or go away with Barfi.... was a decision he left to Jhilmil.ชิลมิลจะอยู่ที่มุสกานนี้ต่อ หรือจะกลับไปกับบาร์ฟี่... เขาจะปล่อยให้เธอเลือกเอง Barfi! (2012)
Go away with me, Nance?หนีไปกับฉันนะ แนนซ์ Episode #1.3 (2012)
And that doesn't go away with age.มันไม่เคยหายไป Safety Not Guaranteed (2012)
Maybe it's better for you to know now, before you go away with him because... he manipulated you, too.มันอาจจะดีกว่าสำหรับคุณที่รู้ตอนนี้ ก่อนที่คุณจะไปกับเขา เพราะ... Riding in Town Cars with Boys (2011)
They both packed bags to go away with him for the weekend.ทั้งคู่เก็บกระเป๋า เพื่อไปกับเขา ในช่วงสุดสัปดาห์ Today I Do (2011)
Serena, I would love to go away with you,เซรีน่า ผมอยากไปกับคุณนะ The Kids Are Not All Right (2011)
Come on! Go away with me. Come on!ไปกับแม่เถอะน่า Friends with Benefits (2011)
He asked me to go away with him.เขาชวนฉันให้ไปกับเขา Take It! (2010)
We thought it was a cold and that it would go away with some medicine.ข้านึกว่าเป็นหวัดค่ะ กินยาหน่อยเดี๋ยวก็คงหาย Dong Yi (2010)
Serena, I would love to go away with you,เซเรน่า น่าจะเป็นคนหนีไปกับคุณ The Townie (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top