ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cut and run

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cut and run-, *cut and run*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Or would you cut and run?-หรืออาจจะตัดใจและจากไปดีล่ะ -โธ่... Love Actually (2003)
Uh,about a month ago. Cut and run,too.ประมาณสัก 1 เดือนก่อน หนีไปเลยครับ No Exit (2006)
If something happens, anything at all, you cut and run.ถ้าเกิดอะไรขึ้น อะไรก็ตาม คุณหนีไปนะ The Mist (2007)
I told you you should have cut and run after the frobisher case.ฉันบอกแล้วให้เธอออกซะ\ ตั้งแต่จบคดีโฟรบิเชอร์ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Loeb knew he was gonna cut and run.โลปรู้ว่าเขาต้องรีบหนีไป Bound (2009)
So you're just gonna cut and run.ตกลงเธอจะดัดและไปเลยเหรอ Scratches (2009)
One more? I like to cut and run.ฉันอยากจะชิ่งแล้วล่ะ Summer Wars (2009)
I know when to cut and run.ผมรู้ว่าเมื่อไรถึงเวลา ต้องเลิกและยุติมันไป The Witch in the Wardrobe (2010)
And, um, have you ever had to cut and run?และ เอ่อ... นายเคยหนีเอาตัวรอดไหม I'm So Lonesome I Could Die (2013)
You always have to be ready to cut and run.ต้องพร้อมที่จะหนีเอาตัวรอดเสมอนั่นล่ะ I'm So Lonesome I Could Die (2013)
Look, you wanna cut and run, you better do it now.ดูคุณอยากตัดและทำงานคุณดีกว่า ทำตอนนี้ Transformers: Age of Extinction (2014)
When the shooting starts, and it will, you'll cut and run.เมื่อเริ่มการยิงกัน และมียิงแน่ แกจะวิ่งหางจุกตูด Suicide Squad (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top