ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

computer science

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -computer science-, *computer science*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computer scienceวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์สาขาหนึ่ง ที่ว่าด้วยการกำหนดรูปแบบ และการนำเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์มาใช้งาน หรือสั่งให้ทำงานให้ตามความประสงค์ เป็นต้นว่า กระบวนการต่าง ๆ ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เป็นสารสนเทศ (information) ฯ อนึ่ง ศัพท์นี้ในภาษาไทยมีใช้กันอยู่หลายคำ เป็นต้นว่า คอมพิวเตอร์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ แต่ปัจจุบันนิยมใช้ วิทยาการคอมพิวเตอร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
computer scienceวิทยาการคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Computer scienceคอมพิวเตอร์ศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Linguistics major. Computer science minor.วิชาเอกด้านภาษาศาสตร์ แต่ก็วิชารองด้านคอมพิวเตอร์นะ The No-Brainer (2009)
And they all teach Computer science.- โรงเรียนมัธยมรึ? Omnivore (2009)
Somebody at the newspaper will be a computer science major.ต้องมีคนในนสพ.นั้น ลงเรียนวิชาวิทยาการคอมพ์แน่ The Social Network (2010)
I have a bachelor of fine arts from the University of Texas with a minor in computer science.ฉันได้รับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเท็กซัส เรียนวิชาโทด้าน วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ The Boy with the Answer (2010)
Computer science society.ชมรม วิทย์คอมฯ นะ To Keep Us Safe (2010)
I'm computer science prof, not a tech.ช่างคอมหรอ? ผมเป็นผู้เชี่ยญชาญด้านวิทยาฯคอม ไม่ใช่ช่างเทคนิค It Just Got Normal (2012)
I taught computer science back in Wyoming, and I've done some programming here at Martin/Charles.ผมเคยสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตอนอยู่ไวโอมิ่ง และเขียนโปรแกรมบ้าง ที่มาร์ติน ชาร์ล อ่า ระบบที่บ้านของผม กำลังรวนน่ะ Whores Don't Make That Much (2012)
Chris Beckner, computer science.คริส เบ็คเนอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 Pi R (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
computer scienceComputer science has made rapid progress in our country.
computer scienceMrs. Jones is teaching computer science.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิทยาการคอมพิวเตอร์[n. exp.] (witthayākān khømphiutoē) EN: computer science   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
计算机科学[jì suàn jī kē xué, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, / ] computer science, #45,720 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wirtschaftsinformatik {f}computer science in economics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンピューターサイエンス[, konpyu-ta-saiensu] (n) {comp} (See 計算機科学) computer science [Add to Longdo]
コンピュータサイエンス[, konpyu-tasaiensu] (n) {comp} computer science [Add to Longdo]
計算機科学[けいさんきかがく, keisankikagaku] (n) {comp} computer science [Add to Longdo]
情報科学[じょうほうかがく, jouhoukagaku] (n) {comp} information science; computer science [Add to Longdo]
情報工学[じょうほうこうがく, jouhoukougaku] (n) {comp} computer science; information engineering [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
計算機科学[けいさんきかがく, keisankikagaku] computer science [Add to Longdo]
情報科学[じょうほうかがく, jouhoukagaku] computer science, information science [Add to Longdo]
情報工学[じょうほうこうがく, jouhoukougaku] computer science [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 computer science
   n 1: the branch of engineering science that studies (with the
      aid of computers) computable processes and structures [syn:
      {computer science}, {computing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top