ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bitch up

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bitch up-, *bitch up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bitch up[PHRV] ทำให้เสีย (คำสแลง), See also: ทำลาย, Syn. mess up

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You brought that white bitch up in my house!แกพานังนั่นเข้ามา ในบ้านของฉัน! Precious (2009)
You... Why would you bring that bitch up in here?ทำไมแกถึงพานังนั่นมาที่นี่ Precious (2009)
Since you got so much motherfucking mouth, and you gonna bring a bitch up in my house, why would that bitch ring my goddamn buzzer?ถ้าแกไม่ได้ปากสว่าน บอกนังนั่นให้มาที่่บ้านนี้ แล้วนังบ้านั่นมันมากด ออดได้อย่างไร Precious (2009)
Dehydration's a real bitch up here, mister.อาการขาดน้ำนี่มันอันตรายจริงๆ นะคุณ I Think I'm Gonna Like It Here (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top