ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

archetypes

AA1 R K IH0 T AY2 P S   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -archetypes-, *archetypes*, archetype
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As children, we absorb powerful archetypes that we bury in our subconscious.ในตอนเด็ก เราซึมซับแม่แบบที่ทรงพลัง ที่เราฝังไว้ในจิตใต้สำนึก Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
"Conventional Archetypes of Beauty and Their Effect on the pposite Sex"."ความสวยที่เป็นประเพณี ธรรมเนียม และผลกระทบของเซ็กซ์". The House Bunny (2008)
Guys and girls fall into certain archetypes when they get drunk.พวกหนุ่มๆสาวๆ เวลาเมาแล้วก็จะเป็นได้ หลายประเภท Blame It on the Alcohol (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHETYPES AA1 R K IH0 T AY2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
archetypes (n) ˈaːkɪtaɪps (aa1 k i t ai p s)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top