ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

archers

AA1 R CH ER0 Z   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -archers-, *archers*, archer
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How many psycho archers do you know?ผมรู้จักมือธนูโรคจิตหลายคนซะด้วย Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Archers to the ready!พลธนู... เตรียมพร้อม! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Then one day, the newland archers received an invitationแล้ววันหนึ่ง นิวแลนด์ อาร์เชอร์สก็ได้รับคำเชิญ The Age of Dissonance (2009)
I see the welsh archers have moved into their flanking position.ผมเข้าใจว่าพลธนูชาวเวลส์ ควรเคลื่อนทัพ เข้าไปตีขนาบข้าง ดั่งที่พระเจ้าเฮนรี่ มีพระราชบัญชาแล้วหรือยัง? Revelation Zero: Part 1 (2010)
- Archers to their marks.- พลธนูเครื่องหมายของพวกเขา Blackwater (2012)
Archers on the north wall!พลธนูบนกำแพงด้านเหนือ! Blackwater (2012)
Sorry, I should explain, the Stig has become a massive Archers fan recently.ขอโทษที ผมอธิบายได้ ตอนนี้สติกเป็นแฟนเหนียวแน่น ของอาร์เชอร์ไปแล้ว Episode #18.2 (2012)
You know, if you, uh move your archers back and your broadswordsmen to the west...รู้ไหม ถ้าเธอ เอ่อ.. ย้ายพลธนูกลับ และย้ายพลดาบไปทางตะวันตก LARP and the Real Girl (2013)
Archers on deck now!พลธนูบนดาดฟ้าในขณะนี้! 300: Rise of an Empire (2014)
Archers on deck now!พลธนูบนดาดฟ้าในขณะนี้! 300: Rise of an Empire (2014)
Are the archers in position ?เพื่อดา The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
Archers nock.เตรียมลูก The Watchers on the Wall (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระบวนแห่[n.] (krabūanhaē) EN: procession ; cortege ; parade ; contingents of marchers   

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHERS    AA1 R CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
archers    (n) ˈaːtʃəz (aa1 ch @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インスト[, insuto] (n) (abbr) instant; installation; instructions (e.g. briefings for market researchers) [Add to Longdo]
矢叫び[やさけび;やたけび, yasakebi ; yatakebi] (n) yell made by archers when firing a volley of arrows; yell which opens a battle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top