ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-liebe-

L IY1 B   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: liebe, *liebe*
CMU English Pronouncing Dictionary
LIEBE    L IY1 B

German-Thai: Longdo Dictionary
Liebe(n) |die| ความรัก

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
liebe (vt ) love

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liebe {f} | freie Liebe | die große Liebelove | free love | love with a capital L [Add to Longdo]
Liebelei {f}; Spiel {n}dalliance [Add to Longdo]
Liebelei {f}flirtatiousness [Add to Longdo]
Liebenswürdigkeit {f}amiability [Add to Longdo]
Liebenswürdigkeit {f}ingratiation [Add to Longdo]
Liebenswürdigkeit {f}kindness [Add to Longdo]
Liebenswürdigkeit {f}lovableness [Add to Longdo]
Liebesapfel {m}; Teufelsapfel {m}mandrake [Add to Longdo]
Liebesbeziehung {f}love relationship; sexual relationship [Add to Longdo]
Liebesbrief {m}love letter [Add to Longdo]
Liebesbrief {m}billet-doux [Add to Longdo]
Liebeserklärung {f}declaration of love [Add to Longdo]
Liebeskrankheit {f}lovesickness [Add to Longdo]
Liebeskummer {m}lovelorn [Add to Longdo]
Liebesleben {n}love life [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こい, koi] Liebe [Add to Longdo]
恋愛[れんあい, ren'ai] Liebe [Add to Longdo]
[あい, ai] Liebe [Add to Longdo]
愛情[あいじょう, aijou] Liebe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  liebe /liːbə/
   dear

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Liebe /liːbə/ 
   love

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top