Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
Search result for

-ah,

   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ah,, -ah,-, *ah,*
Some results are hidden.
configure
Language
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ah, that's right.อ๋อ... Poseidon (2011)
Ah, gladiators!อาโจน! Sacramentum (2012)
Ah, ah, ahAh ah ah Tina in the Sky with Diamonds (2013)
Ah, good.ก็ดี. Denial (2016)
Ah, my little Hynky! My dictator brother!อ้า เฮนเคิล ช้างน้อยของฉัน น้องร่วมอุดมการ The Great Dictator (1940)
Ah, Figaro.อา ฟิกาโร Pinocchio (1940)
Ah, Gideon, listen.อา กิเดโอน ฟัง หัวเราะร่าเริง Pinocchio (1940)
Ah, yes, Skinny, as I was saying to the Duchess only yesterday--อ่าใช่ผอมขณะที่ฉันกำลังบอก ว่า ดัชเชสเมื่อวานนี้เท่านั้น โอ! Pinocchio (1940)
Ah, yes.อ่าใช่ แล้วคุณ Pinocchio (1940)
Ah, there you are!อามีคุณ! Pinocchio (1940)
Ah, yes, on to the theatre!อ่าใช่ไปที่โรง ละคร! Pinocchio (1940)
- Ah, just for the fun of it. Okay, Lampy.เอาล่ะ แลมปี Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ah, Ah, could it be you're embarrassed to be called by your first name?
ah, Ah, could we swap our mobile numbers next time?
ah, Ah, hold a mo. My shoe lace's come undone.
ah, Ah, if you can dub it, can I ask for a copy as well?
ah, Ah, I reckon you go straight down this prefectural road ...
ah, Ah, I've failed again!
ah, Ah, me!
ah, Ah, now I remember. I used a condom; something I rarely, or rather practically never, do. [ XXX ]
ah, Ah, sorry. Megumi, could you get me the conditioner?
ah, Ah, the phone card's already running out.. See you in half an hour.
ah, Ah, this hot water's good!
ah, Ah, unfortunately there is a small matter I need to attend to so I'll take my leave now.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ach, was soll's!Ah, what the heck! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ah \Ah\, interj. [OE. a: cf. OF. a, F. ah, L. ah, Gr. ?, Sk.
   [=a], Icel. [ae], OHG. [=a], Lith. ['a], ['a]['a].]
   An exclamation, expressive of surprise, pity, complaint,
   entreaty, contempt, threatening, delight, triumph, etc.,
   according to the manner of utterance.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AH
     [IP] Authentication Header (IPSEC, IPV6, RFC 1826, VPN)
     

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 ah
  ah; oh; ow

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 ah
  1. ah; oh; ow
  2. ah; aha

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 ah
  1. ah; aha(ha)
  2. oh(ho)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 ah /a/
  1. ah; oh; ow
  2. ah; aha

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 ah /a/ 
  oh; ow; ah; aha

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top