ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-爱情-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 爱情, *爱情*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱情[ài qíng, ㄞˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] romance; love (between man and woman), #866 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I didn't think love was real,[CN] 本来我以为爱情是不存在的 Episode #1.4 (2004)
Unfortunately, I can finally draw a line between love and passion.[CN] 什么是爱情和热情 Episode #1.8 (2004)
But her love for Kinya had made her strong, giving her the strength to withstand any hardship.[CN] 然而对欣弥的一爱情 却如烈火在胸中燃烧不息 使她变得意志坚韧忍受着所有困苦 Taki no shiraito (1933)
On snowy nights when the gales blow hard, people in the Hokuriku region still tell the sad tale of Taki no Shiraito and Kinya Murakoshi.[CN] 寒风起飞雪夜之北陆 青草传情往事如烟 悲惨的爱情故事 《泷之白丝》 到此结束 Taki no shiraito (1933)
You don't think I know love?[CN] 我又不是不懂得爱情 Episode #1.8 (2004)
I was wondering something,so I wanted to ask you,[CN] 热情和爱情什么地方不一样 Episode #1.8 (2004)
Take care of him and you'll both have fun.[JA] 爱情に応えてくれるわ Sky Palace (1994)
I wanna see what love looks like when it's triumphant.[CN] 我要看看爱情万岁到底是什么样 It Happened One Night (1934)
Drink up and have another.[CN] 而且还有爱情 Cavalcade (1933)
♪ Love - ♪[CN] 爱情 Design for Living (1933)
She loves you[CN] (祈祷我俩爱情永不变) Episode #1.7 (2004)
How "love" ends...[CN] 爱情就这样结束了... Seduction (1929)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top