ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-サボる-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: サボる, *サボる*
Japanese-English: EDICT Dictionary
サボる[, sabo ru] (v5r,vi) (from サボタージュ) to be truant; to play hooky; to skip school; to skip out; to be idle; to sabotage by slowness; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You know, the disobedient ones what play hooky from school.[JA] 言うことを聞かず 学校をサボる子供さ Pinocchio (1940)
Anything to get out of a little work.[JA] 仕事をサボる 口実です The Bridges of Madison County (1995)
And r is my boss. He really doesn't like me to have distractions.[JA] とても厳しい上司なの サボると しかられる My First Mister (2001)
Come on, Leroy, throw the paint on![JA] リロイ サボるなよ First Blood (1982)
What's the point? They just want to cut make-up class[JA] んなもんやめどげ どうせ補習サボる口実で― Swing Girls (2004)
You're gonna skip your classes?[JA] 授業サボるの? Playback (2012)
- Yeah, we're gonna skip...[JA] ええ サボる Playback (2012)
Back to work![JA] サボるんじゃねえ! Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Water. But I can't stay long or they'll dock my pay.[JA] 水でいい サボると減給される A Better Life (2011)
I've decided to only skip school on rainy mornings.[JA] さすがにサボるのは 雨の午前中だけにしようって 決めてるんです The Garden of Words (2013)
I cut class, you cut class, he/she/it cuts class.[JA] サボります/サボる時/サボれば・・・ Speak (2004)
Oh sure, now I think to myself "I'm glad that he's not skipping class anymore."[JA] あの子か'授業をサボる口実が減ってよかった なんて 今さらみたいに 考えたりはするけれど The Garden of Words (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top