ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-สิ่งทั้งหมด-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สิ่งทั้งหมด, *สิ่งทั้งหมด*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Someone send for a pinochle deck and we'll just sweat the whole thing out right here.คนส่งดาดฟ้า Pinochle และเราก็จะเหงื่อออกสิ่งทั้งหมดที่นี่ 12 Angry Men (1957)
I set the whole thing up. It was a big setup.ผมตั้งสิ่งทั้งหมดขึ้น มันเป็นติดตั้งขนาดใหญ่ Showtime (2002)
'Cause I really tried to give this whole thing upเพราะผมได้พยายามยอมแพ้สิ่งทั้งหมดนี้ Peaceful Warrior (2006)
Well, this all happened a long time agoดีเลยนี้คือสิ่งทั้งหมดที่เกิดเมื่อนานมาแล้ว Invitation Only (2009)
So, Zobelle's doing all this behind his lieutenant's back.งั้น โซเบลล่าทำสิ่งทั้งหมดนี้ ลับๆข้างหลังเขาสินะ Service (2009)
This whole thing is really smeared out in time, and yet it doesn't feel that way to us.สิ่งทั้งหมดนี้เป็นป้ายจริงๆออกใน เวลา และยังไม่ได้รู้สึกอย่างกับเราว่า Does Time Really Exist? (2011)
If time doesn't exist, what's all this?ถ้าเวลาไม่ได้อยู่ สิ่งทั้งหมดนี้หรือไม่? Does Time Really Exist? (2011)
Look, I appreciate the whole "eager kid" thing, but I'm looking for someone a little more...ฟังนะ ฉันซาบซึ้ง สิ่งทั้งหมดที่ "คุณกระตือรือล้น" แต่ฉันกำลังมองหาบางคนเล็กน้อย... มีความรับผิดชอบ Married to the Job (2012)
So what's this all about?ดังนั้นนี่คือสิ่งทั้งหมดเกี่ยวกับ? Now You See Me (2013)
The whole thing depends on her.สิ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับเธอ. RED 2 (2013)
♪ Without all of the things#หากไม่มีสิ่งทั้งหมดGuilty Pleasures (2013)
- And the whole thing will collapse.- และสิ่งทั้งหมดจะยุบ - อีวานมอง ... Locke (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all[N] จำนวนทั้งหมด, See also: สิ่งทั้งหมด, Syn. everyone, everything

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top