ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-รูปงาม-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: รูปงาม, *รูปงาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปงาม[ADJ] handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, beautiful, charming, attractive, comely, Example: โอรสรูปงามองค์นี้ทรงเป็นที่รักของประชาชน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปศัส, เปศัส-รูปงาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Was frozen ever since she dared to love the handsome princeถูกสาปให้เป็นหุ่นนิ่ง ไม่ไหวติง เพราะเธออาจหาญไปรักกับเจ้าชายรูปงาม Mannequin: On the Move (1991)
And here to free her forever with the kiss of life, the prince.และที่นี่ล่ะ ที่ที่จะปลดปล่อยเธอตลอดกาล ด้วยจุมพิศแห่งชีวิต เจ้าชายรูปงาม Mannequin: On the Move (1991)
And you're not talking to pretty boy.และเจ้าก็ไม่ยอมพูดกับเจ้าหนุ่มรูปงามนั้นเช่นกัน Mulan 2: The Final War (2004)
For he was... the bravest... and most handsomeสำหรับเขานั่นคือ... สุดยอดแห่ง ความกล้าหาญ.. และรูปงาม Shrek 2 (2004)
Handsome prince.เจ้าชายรูปงามShrek 2 (2004)
What a handsome man.พ่อหนุ่มรูปงาม Howl's Moving Castle (2004)
My, what a stunning, young man, you are.โอ้ ช่างเป็นชายหนุ่มรูปงามจริงๆ Howl's Moving Castle (2004)
"Attack on the pin-up boys""โศกนาฏกรรมต่อเนื่องของหนุ่มรูปงามAttack on the Pin-Up Boys (2007)
Attack on the pin-up boysโศกนาฏกรรมต่อเนื่องของหนุ่มรูปงาม Attack on the Pin-Up Boys (2007)
- Excuse me, you've heard of the Attack on the pin-up boys, right?- โทษทีนะครับ คุณได้ยินเกี่ยวกับ โศกนาฏกรรมต่อเนื่องของหนุ่มรูปงามใช่มั้ย Attack on the Pin-Up Boys (2007)
You know that attack on the pin-up boys?นายรู้เรื่องโศกนาฏกรรมต่อเนื่องของหนุ่มรูปงามมั้ย? Attack on the Pin-Up Boys (2007)
And that's how the Pretty Boy Attacker incident ended.และนี่ก็คือจุดจบของการโจมตี บรรดาหนุ่มรูปงามทั้งหลาย Attack on the Pin-Up Boys (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top