ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ราบ-

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ราบ, *ราบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราบ[ADV] (lie) flat, Syn. เสมอ, เรียบ, Example: พอได้ยินเสียงปืนเขาจึงพุ่งตัว นอนราบลงกับพื้นทันที, Count unit: นูน, ขรุขระ, Thai definition: เรียบเสมอพื้นไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ
ราบ[ADJ] flat, See also: level, plain, smooth, Syn. เสมอ, เรียบ, Example: พื้นที่ลาดชันไม่สามารถไถเตรียมดิน และปรับระดับได้ง่ายเหมือนพื้นที่ราบ, Count unit: นูน, ขรุขระ, Thai definition: เรียบเสมอพื้นไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ราบว. เรียบเสมอพื้นไม่มีลุ่ม ๆ ดอน ๆ เช่น ที่ราบ ราบเป็นหน้ากลอง, โดยปริยายหมายความว่า หมดสิ้น เช่น หญ้าตายราบราบศัตรูเสียราบ
ราบล้มระเนระนาด เช่น พายุพัดป่าราบ
ราบเรียกทหารเดินเท้า ว่า ทหารราบ, เรียกชายฉกรรจ์ที่อายุครบเข้าประจำการทหาร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flatราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Roger.- รับทราบ The Astronaut Farmer (2006)
On our way.รับทราบแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
Co.รับทราบ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Yes, sir.รับทราบค่ะ The Longest Night (2010)
Copy!รับทราบ Cat Shit One (2010)
Yeah.ราบOut of the Light (2011)
Copy.รับทราบ A Gettysburg Address (2012)
I know.ผมทราบแล้ว There's Always a Downside (2012)
Copy.รับทราบ Ua Hala (2012)
Copy.รับทราบ Brothers Hotchner (2013)
Want to know a secret?ต้องการทราบความลับ? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Though we don't know what we dig 'em forถึงแม้ว่าเราจะไม่ทราบว่าสิ่งที่ เราขุด 'em สำหรับ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราบ[X] (rāp) EN: flat ; level ; plain ; even ; smooth   FR: plat ; nivelé

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top