ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ขี้เหร่-

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ขี้เหร่, *ขี้เหร่*
Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
โบระขี้เหร่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เหร่[ADJ] ugly, See also: unattractive, unbeautiful, unpretty, Syn. อัปลักษณ์, ขี้ริ้ว, ขี้ริ้วขี้เหร่, Ant. สวย, งาม, Example: คนที่หน้าตาดีมักจะน่าประทับใจเมื่อแรกเห็นมากกว่าคนมีหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่, Thai definition: ที่ไม่งามหรือไม่สวย, ไม่เป็นที่ชอบใจต่อผู้ที่ได้พบเห็น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขี้เหร่ว. ไม่สวย, ไม่งาม, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ ขี้ริ้ว เป็น ขี้ริ้วขี้เหร่.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Weston, I know this role backwards.ใช้ของดีที่มี เธอไม่ได้ขี้เหร่ King Kong (2005)
Oh, they ugly now, but in eight months, he gonna look like Beyonce.ตอนนี้ก็ดูขี้เหร่หน่อย แกอยู่ไปอีก 8 เดือนจะเห็นอีนั่นเป็นบียอนเซ่ The Longest Yard (2005)
And you, you are ugly.แต่แกขี้เหร่บรรลัย The Longest Yard (2005)
We've got one wicked stepmother... and two ugly stepsisters.มีแม่เลี้ยงใจร้ายหนึ่งคน... และพี่สาวขี้เหร่อีกสองคน Happily N'Ever After (2006)
You see? Nicholas agrees. You are much more ugly than me, Wzenga.นิโคลัส เห็นด้วย ว่านายขี้เหร่กว่าฉัน วเซนก้า The Last King of Scotland (2006)
I was an ugly, fat girl.ฉันเคยเป็นผู้หญิงอ้วน แล้วก็ขี้เหร่ 200 Pounds Beauty (2006)
But if you wanna hear that fat, ugly girl sing...แต่ถ้าคุณอยากฟัง... ผู้หญิงอ้วนขี้เหร่คนนั้นร้องเพลง 200 Pounds Beauty (2006)
Dog. (BARKS )วิลลี่ ขี้เหร่ Grin and Bear It (2007)
And in exchange, paid for my transformation from mousy assistant Wanda into supermodel Wilhelmina.จากวันดา ผู้ช่วยขี้เหร่ กลายเป็นวิลเลมีน่า ซูเปอร์นางแบบ ตกลงคุณรู้ว่าเขาเป็นใคร? Grin and Bear It (2007)
–He's fuck ugly.- คงขี้เหร่มั้ง Hot Fuzz (2007)
Because he's fuck ugly.ก็เพราะขี้เหร่ไงล่ะ Hot Fuzz (2007)
Hello, ugly little Alvin doll that looks nothing like Alvin.สวัสดี เจ้าตุ๊กตาแอลวินขี้เหร่ ที่ไม่มีอะไรเหมือนอัลวิน Alvin and the Chipmunks (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้เหร่[adj.] (khīrē) EN: ugly ; plain ; unattractive ; unbeautiful ; unpretty ; not good-looking ; homely   FR: laid ; moche ; quelconque ; banal

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top