ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*節操*

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 節操, -節操-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
节操[jié cāo, ㄐㄧㄝˊ ㄘㄠ, / ] integrity; moral principle, #19,090 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
節操[せっそう, sessou] (n) (1) constancy; integrity; honor; honour; (2) chastity; fidelity; (P) [Add to Longdo]
節操[むせっそう, musessou] (adj-na,n) inconstant; unchastity; unprincipled [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're in high spirits tonight,Sergeant.[CN] 今晚你的節操沒有丟,中士 Memorial Day (2012)
Well, we surely showed them, Lassy.[JA] 節操ない奴らだ Star Trek Beyond (2016)
Spring is here, the Lord is risen, and we're over the Rhine.[CN] 節操在此,神要顯靈, 然後我們要在萊茵河結束戰鬥. Memorial Day (2012)
If you like immoral businessmen.[JA] 節操の無いビジネスマンが好きならね The Weekend (2011)
Guy's a chameleon.[JA] 無節操な奴 Lady Killer (2013)
Rules don't apply to you, can't imagine a woman wouldn't hang on your every word.[JA] 節操無く 女を口説きまくる Stakeout (2008)
Oh, yeah, this is probably too lowbrow for you, huh?[JA] お前には無節操過ぎるな The Final Frontier (2012)
Our target is a chameleon and probable killer.[JA] 標的は 無節操な殺人者候補です Lady Killer (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
節操[せっそう, sessou] -Treue, Keuschheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top