ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*シュール*

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: シュール, -シュール-
Japanese-English: EDICT Dictionary
アンブシュア;アンブシュール[, anbushua ; anbushu-ru] (n) embouchure (the position and use of the lips, tongue, and teeth in playing a wind instrument) (fre [Add to Longdo]
シュール[, shu-ru] (adj-na) (1) (abbr) surreal (fre [Add to Longdo]
シュールレアリスト[, shu-rurearisuto] (n) surrealist [Add to Longdo]
シュルレアリスム(P);シュールレアリズム(P);シュールレアリスム;シュールリアリズム;シュレアリスム[, shururearisumu (P); shu-rurearizumu (P); shu-rurearisumu ; shu-ruriarizumu ; shurea] (n) surrealism; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His name is Henri Leseuer, a businessman from marseilles...[JA] 名前はヘンリー・ルシュール マルセイユ在住の実業家で... One Angry Fuchsbau (2013)
Totally Kafkaesque.[JA] シュールな日常だ Kafkaesque (2010)
It's Chinese. It means sur--[JA] それは中国で シュールを意味する - Betrayal (2013)
They call themselves Ashir En Sabah Nur... named after an ancient being they believe to be the world's first.[JA] 教団の名は "アッシュール・エン・サバ・ヌール" 古代にいた "第一の者" の名を取って X-Men: Apocalypse (2016)
Cote Du Marisule champagne.[JA] コート・デュ・マリシュール Now You See Me 2 (2016)
Muirhead's inequality and Schur's inequality?[JA] ミュアヘッドの不等式と シュールの不等式か? A Brilliant Young Mind (2014)
There was a certain surreal quality to it.[JA] シュールな体験だったな The Fabulous Baker Boys (1989)
This is some pretty surreal shit, being at your own funeral.[JA] 自分の葬儀ってシュールだな xXx: Return of Xander Cage (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top