Search result for

*ไข่มุก*

(93 entries)
(0.0066 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ไข่มุก, -ไข่มุก-
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
KaiPug (n ) ไข่ของพี่พุก แฟนคุณไข่มุก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไข่มุก[N] pearl, Syn. มุก, Example: รายได้หลักของจังหวัดภูเก็ตมาจากการขายไข่มุก, Count unit: เม็ด, Thai definition: วัตถุมีค่า ลักษณะกลมๆ เกิดจากหอยบางชนิด มีหลายสี ใช้เป็นเครื่องประดับ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไข่มุกน. วัตถุมีค่า มักมีลักษณะกลม ๆ เกิดจากหอยบางชนิด ที่รู้จักกันทั่วไปมีสีขาว ที่เป็นสีขาวอมชมพูหรือสีดำก็มี ใช้ทำเป็นเครื่องประดับ.
มุกน. ชื่อหอยทะเลกาบคู่หลายชนิดในวงศ์ Pteriidae เปลือกแบน ค่อนข้างกลมสีเทาอมดำหรือสีน้ำตาล ผิวเปลือกมีแผ่นบาง ๆ คล้ายเกล็ดปกคลุม ด้านในเป็นมุก สร้างไข่มุกได้ เช่น ชนิด Pinctada margaritifera (Linn.).
มุกดา, มุกดาหารน. ไข่มุก
มุตตา(มุด-) น. ไข่มุก, โบราณหมายถึงแก้วชนิดหนึ่ง สีหมอกอ่อน ๆ คล้ายสีไข่มุก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cave pearlไข่มุกถ้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cultured pearlไข่มุกเลี้ยง, มุกเลี้ยง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
enamel pearlไข่มุกเคลือบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cultured pearlsไข่มุกเลี้ยง [TU Subject Heading]
Pearl milletหญ้าไข่มุก [TU Subject Heading]
Pearlsไข่มุก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This pearl was given to us by mother nature herself!ไข่มุกนี้ถูกส่งมาให้เรา... ..จากต้นกำเนิดธรรมชาติ ! The Secret of Moonacre (2008)
Legend told of their unique powers'... .. so strong the pearls will grant every wish.ตำนานได้กล่าวถึงพลังที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของพวกเขา ..มีพลังอำนาจที่ไข่มุกประทานให้ ทำให้ได้ทุกสิ่งที่ปรารถนา The Secret of Moonacre (2008)
Each desperate to claim the power of the pearls for himself....ต่างฝ่ายต่างคิดที่จะเอาพลังแห่งไข่มุก มาเป็นของตนเอง The Secret of Moonacre (2008)
These pearls stay with the De Noir clan forever!ไข่มุกยังคงอยู่กับพวก เดอ นัวร์ ไปตลอดกาล The Secret of Moonacre (2008)
WIth the power of these pearls I can claim the valley for myself.ด้วยพลังไข่มุกนี้ ฉันสามารถยึดหุบเขานี้เป็นของฉัน The Secret of Moonacre (2008)
These pearls belong's to no man they belong's to nature!ไข่มุกนี้ต้องไม่ตกเป็นของใคร มันเป็นสมบัติของธรรมชาติ The Secret of Moonacre (2008)
The moon pearls vanished that day and where to find them remain a secret.ไข่มุกพระจันทร์ อันตรธานหายไปในวันนั้น และจะตามหาได้ที่ไหน ยังคงเป็นความลับ The Secret of Moonacre (2008)
Peace will never be restored until the pearls are return to the sea and the families reunited!ความสงบสุขจะไม่กลับคืนมา จนกว่าไข่มุกได้หวนกลับคืนสู่ทะเล และครอบครัวได้อยู่ร่วมกัน The Secret of Moonacre (2008)
These pearls belong's to no man...ไข่มุกไม่ได้ตกเป็นของใคร The Secret of Moonacre (2008)
Find the pearls!หาไข่มุกให้พบ ! The Secret of Moonacre (2008)
Wasn't it terrible of the De Noir to have the moon pearls hidden uphere all the time...haven't we?พวกเดอนัวร์ไม่เคยยอมรับเลยใช่มั๊ย ที่จะให้ซ่อนไข่มุกจันทราไว้ที่นี่ ? The Secret of Moonacre (2008)
The pearls casket!กล่องเก็บไข่มุก The Secret of Moonacre (2008)
They stole the pearls...เขาขโมยไข่มุก The Secret of Moonacre (2008)
I'm as faraway from actually finding the pearls as ever...ฉันออกมาไกลจากที่ที่ไข่มุกน่าจะเคยอยู่ The Secret of Moonacre (2008)
And all these times you were plotting behind my back, trying to find those ridiculous pearls.ตลอดเวลาเธอแอบทำลับหลังฉัน เพื่อค้นหาไข่มุกบ้าๆนั่น The Secret of Moonacre (2008)
She took the pearls!เธอนำไข่มุกมา ! The Secret of Moonacre (2008)
Maria are you telling us that the Moon Princess herself took the Moon pearls?มาเรีย เธอกำลังจะบอกเราว่า.. เจ้าหญิงจันทราเป็นผู้ที่นำไข่มุกพระจันทร์มาให้ อย่างนั้นหรือ ? The Secret of Moonacre (2008)
Suppose for a moment I do this to help you out and suppose we actually manage to find the pearls...what then?เดาล่วงหน้าไว้ก่อนนะ ฉันทำแบบนี้เพื่อช่วยเธอออกไป และคาดคะเนว่าเราหาไข่มุกจนพบ.. แล้วไงล่ะ ? The Secret of Moonacre (2008)
...well...we returned the pearls to the sea and then we go....งั้นเราก็.. จะนำไข่มุกกลับสู่ทะเล แล้วเราก็จากมา The Secret of Moonacre (2008)
It's just a matter of finding them before he find's me...งั้นเราก็หาไข่มุกให้เจอ ก่อนที่พ่อเธอจะเจอฉัน The Secret of Moonacre (2008)
Where are the pearls? !ไข่มุกอยู่ตรงไหน ? The Secret of Moonacre (2008)
The pearls!ไข่มุกทั้งหมด ! The Secret of Moonacre (2008)
Moon pearls...we need your power now...shows us the way!ไข่มุกพระจันทร์.. เราต้องการพลังของท่าน เดี๋ยวนี้ .. แสดงให้เราเห็น ! The Secret of Moonacre (2008)
Give me the pearls!มอบไข่มุกให้ฉัน The Secret of Moonacre (2008)
Those damn pearls! They brought nothing but harm and grieve!ไข่มุกนี้ นำความชั่วร้ายและโศกเศร้ามาสู่เรา The Secret of Moonacre (2008)
No, uncle...it's not the pearls but the greed in our heart which brings us such misery.ไม่ คุณลุง.. ไม่ใช่เพราะไข่มุก แต่เป็นเพราะความโลภในใจของมนุษย์ ที่นำมาซึ่งความเดือดร้อน The Secret of Moonacre (2008)
My sister gave me those pearls. I can't find them anywhere.น้องสาวฉันให้สร้อยไข่มุกนั่นมา ฉันหามันไม่เจอเลย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Once the "pearl of the Caribbean",ที่ซึ่งครั้งหนึ่งได้สมญานามว่า "ไข่มุกแห่งแคริบเบียน" Home (2009)
Pearls. The woman is wearing pearls in the kitchen.ไข่มุก ผู้หญิงที่ใส่สร้อยมุก ในครัว Julie & Julia (2009)
It was like this shiny, white pearlescent.ที่ประดับตกแต่งเงาวับคล้ายไข่มุก Mandala (2009)
Uh, what am I looking at exactly? - The pearls.ฮืม อะไรเอ่ย สร้อยไข่มุก Mama Spent Money When She Had None (2009)
He's a keeper.สร้อยไข่มุกอ่ะนะ Mama Spent Money When She Had None (2009)
He wants to see his girlfriend wearing pearls when she flashes him.เขาอยากจะเห็นแฟนเขาใส่สร้อยไข่มุก ไว้ยั่วเขา Mama Spent Money When She Had None (2009)
"Seawater begs the pearl to break its shell."ทะเลที่ล้อมรอบด้วยไข่มุก\ที่จะหลุดจากเปลือกของมัน. Pilot (2009)
Down, and earrings, pearls.ปล่อยและสวมตุ้มหูไข่มุก Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
And I have to have the seven-tiered... white chocolate-curl torte, enrobed in marzipan with edible pearls and flourishes.ของฉันต้องเป็นเค้ก 7 ชั้น ประดับช็อกโกแลตขาวม้วนเป็นเกลียว ล้อมกรอบด้วยขนมมาซิแพน กับไข่มุกและดอกไม้ที่กินได้ Bride Wars (2009)
Pearls, diamonds, flawless rubies.ไข่มุก เพชร ทับทิมจากตะวันออก Sherlock Holmes (2009)
I'm going to throw out my pearl jam.ผมกำลังจะเขวี้ยงทิ้ง สร้อยไข่มุก Children of the Damned (2010)
Hello.ในการดำน้ำดูไข่มุก หวัดดี The Beginning in the End (2010)
Even if it meant you becoming a pearl diver?ถึงแม้ว่ามันจะหมายถึง คุณจะต้องกลายเป็นนักดำน้ำ งมหาไข่มุกด้วยเหรอ? The Beginning in the End (2010)
Did you buy me my China Pearl hand cream?คะ? เธอได้ซื้อครีมทามือไข่มุกจากจีนมาให้ฉันหรือป่าว Excited and Scared (2010)
Here you go, your China Pearl hand cream.ครีมไข่มุกทามือจากจีน Excited and Scared (2010)
She keeps pearls and put them all over the world.เธอเอาไข่มุกไปวางทั่วทุกที่ Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
So how do the pearls work?แล้วไข่มุกใช้งานยังไง? Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Right now, there's three pearls in the United States.ตอนนี้ มีไข่มุกอยู่สามลูก ในสหรัฐ Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
How are we gonna find the pearl in this place?แล้วเราจะหาไข่มุก ยังไงล่ะทีนี้ Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
I'm gonna fly up using Luke's flying shoes and I'll grab the pearl.ฉันว่าจะบินขึ้นไปกับรองเท้าที่ลุคให้มา แล้วไปเอาไข่มุกมา Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Distract that thing. I'll get the pearl.หลอกล่อมันก่อน ฉันจะไปเอาไข่มุก Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
We need to get the last pearl. Where's the next location?เราต้องไปหาไข่มุกเม็ดสุดท้าย มันอยู่ที่ไหน Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Each pearl transports only a single person.ไข่มุก1เม็ดจะพาไป ได้เพียงคนเดียว Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข่มุก[n.] (khaimuk) EN: pearl   FR: perle [f]
ไข่มุกเลี้ยง[n. exp.] (khaimuk līeng) EN: cultured pearl   FR: perle de culture [f]
ไข่มุกธรรมชาติ[n. exp.] (khaimuk thammachāt) EN: natural pearl   FR: perle naturelle [f]
ไข่มุกเทียม[n. exp.] (khaimuk thīem) EN: imitation pearl   FR: perle d'imitation [f]
ร้อยไข่มุก[v. exp.] (røi khaimuk) FR: enfiler des perles

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nacre[N] ไข่มุก, Syn. pearl
pearl diver[N] คนงมหาไข่มุก, See also: คนเก็บไข่มุก
pearl[N] ไข่มุก
pearl[N] รูปทรงไข่มุก, Syn. bead, drop
pearl[N] สีมุก, See also: สีไข่มุก, สีออกขาวนวล, Syn. bone, ivory, off-white
pearlescent[ADJ] คล้ายไข่มุก, See also: ซึ่งมีผิวเหมือนไข่มุก
pearly[ADJ] ที่คล้ายไข่มุก, Syn. opaline, milky
pearly[ADJ] ที่ประดับด้วยไข่มุก, Syn. nuts
seed pearl[N] ไข่มุกขนาดเล็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่า 1/4 เกรน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
culture pearln. ไข่มุกเลี้ยง
cultured pearln. ไข่มุกเลี้ยง
olivet(ออล'ลิเวท) n. ไข่มุกเลี้ยง
oriental(โอริเอน'เทิล,ออ'-) adj. เกี่ยวกับประเทศในบูรพาทิศ, (ไข่มุก) แวววาว,ชั้นดีมาก n. ชาวตะวันออก, (โดยเฉพาะคนจีน และญี่ปุ่น) .
pearl(เพิร์ล) n. ไข่มุก,สีไข่มุก
pearl divern. คนงมหาไข่มุก,
pearl fishern. คนงมหาไข่มุก,
pearl fisheryn. การงมหาไข่มุก,การทำฟาร์มหอยมุก
pearlescentadj. คล้ายไข่มุก
pearliesn. เสื้อผ้าติดลูกกระดุมไข่มุก
pearlizedadj. คล้ายแม่ไข่มุก
pearly(เพิร์ล'ลี) adj. คล้ายไข่มุก,ประดับด้วยไข่มุก., See also: pearliness n.
seed pearln. ไข่มุกที่มีน้ำหนักต่ำกว่า1/4grain

English-Thai: Nontri Dictionary
Orient(n) ทิศตะวันออก,ทิศบูรพา,ไข่มุกชั้นดี
pearl(n) ไข่มุก
pearly(adj) ประหนึ่งไข่มุก,คล้ายไข่มุก,ประดับด้วยไข่มุก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
真珠[しんじゅ, shinju] (n) มุก, ไข่มุก

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top