ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เปิดโล่ง*

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เปิดโล่ง, -เปิดโล่ง-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระโจม ๒กูบที่มีด้านเปิดโล่ง ๔ ด้าน, โจม ก็ว่า
กระโจมทองน. เครื่องกันแดดและฝนเปิดโล่ง ๔ ด้าน อยู่บนสัปคับหลังช้างพระที่นั่ง เขียนลายปิดทองรดน้ำ.
โจม ๑กูบที่มีด้านเปิดโล่ง ๔ ด้าน
โถงน. อาคารที่เปิดโล่ง ๓ หรือ ๔ ด้าน, พื้นที่ใช้สอยบางส่วนของอาคาร มีลักษณะโล่ง เช่น โถงทางเข้า ห้องโถง.
โถงว. ที่เปิดโล่ง มีฝาเพียงด้านเดียวหรือไม่มีฝา เช่น ศาลาโถง วิหารโถง ปราสาทโถง.
ล่องแมวน. ช่องว่างระหว่างพื้นเรือนกับพื้นระเบียงเพื่อถ่ายเทอากาศ มีขนาดพอแมวลอดได้ เปิดโล่งยาวตลอดตัวเรือน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ทิมอาคารจำนวน ๖ หลังสร้างติดรั้วราชวัติทั้ง ๔ ทิศ ด้านทิศเหนือ ใต้ ด้านละ ๑ หลัง ด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกด้านละ ๒ หลัง ด้านหน้าเปิดโล่งหลังคาเป็นลักษณะหลังคาปะรำ (หลังคาแบน) ใช้สำหรับเจ้าพนักงาน พระสงฆ์ แพทย์หลวงพัก และใช้เป็นที่ตั้งเครื่องประโคมพระศพ [ศัพท์พระราชพิธี]
Open spacesพื้นที่เปิดโล่ง [TU Subject Heading]
Open Stope อุโมงค์เปิดโล่ง
เป็นการทำเหมืองใต้ดินที่เปิดอุโมงค์ ออกเป็นช่องว่าง มีการใช้อุปกรณ์ค้ำยันน้อยมาก หรือบางครั้งอาจจะไม่ใช้เลย หรือปล่อยเสาหินค้ำยันไว้บางส่วน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on. Shh-shh.ฉันเปิดโล่งแล้ว ส่งมาเลย Big (1988)
Open spaces are good.พื้นที่เปิดโล่งเป็นสิ่งที่ดี The Russia House (1990)
- The house is wide open.บ้านเปิดโล่งแจ้ง The Bodyguard (1992)
The house is wide open.บ้านเปิดโล่งแจ้ง The Bodyguard (1992)
No cover for over 800 yards.ต้องบุกในที่เปิดโล่งตลอด 80 หลา The Great Raid (2005)
All that open terrain in broad daylight.สำหรับพื้นที่เปิดโล่งกลางแจ้งอย่างนั้น The Great Raid (2005)
- He's got Deacon wide open.- ดีคอนเปิดโล่งอยู่ The Longest Yard (2005)
Canopy doors cleared for launch.หลังคาเพดานเปิดโล่งพร้อมปล่อย The Astronaut Farmer (2006)
Abort system on standby. Cleared for launch at zero hour, 9 a.m.เปิดระบบป้องกันความผิดพลาด เปิดโล่งเพื่อปล่อยนับ 0 ชั่วโมงที่ 9 โมงเช้า The Astronaut Farmer (2006)
You're clear and hot!ทางเปิดโล่งแล้ว Transformers (2007)
You're alone and exposed here.นายอยู่คนเดียวในที่เปิดโล่ง Goodbye to All That (2008)
Full disclosure-- It's a piece of crap.เปิดโล่งโจ้งเลย สรุปคือรถห่วย Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
Roanoke is hit hard. Open net!โรอาโน้คถูกหวดคว่ำไปแล้ว ประตูเปิดโล่งThe Love Guru (2008)
A good clearance from the base of the scrum.ทางเปิดโล่งดี.. จากการสกรัมครั้งแรก Invictus (2009)
We must disrupt him at the first phase. Can't allow Lomu to get the ball in space.เราต้องเข้าไปขัดขวางโลมูเอาไว้ในเฟสแรก อย่าให้เค้าได้บอลแล้วมีทางเปิดโล่งเด็ดขาด! Invictus (2009)
Open bar, I hope.หวังว่าคงเป็น บาร์แบบเปิดโล่งนะ Chuck Versus the Colonel (2009)
Sheriff's station was wide open and empty.สถานีตำรวจเปิดโล่งโจ้ง ไม่มีใคร Frenzy (2009)
The sea is the immense one space of freedom that the animals they cover to his way, without obstacles, from one continent to other.ทะเลอันแสนกว้างใหญ่ต่างเปิดโล่ง สรรพสัตว์ท่องเที่ยวได้ตามใจ ไม่ต้องกลัวเกะกะ Oceans (2009)
The main shaft is completely exposed!ส่วนเพดานเปิดโล่งแล้ว! Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
The marines' orders were to cross the exposed airfieldเหล่านาวิกโยธินยังคงทำตามคำสั่ง.. ให้ลุยข้ามฐานบินที่เปิดโล่ง Peleliu Airfield (2010)
Look at this place. It's far too open for a ransom drop.มองดูแถวนี้สิ มันเปิดโล่งเกินไปที่จะให้ทิ้งเงินค่าไถ่ Red Sky at Night (2010)
The office in this picture has an unobstructed view of midtown from an upper floor.ออฟฟิศในรูปนี้มีทิวทัศน์เปิดโล่ง เห็นใจกลางเมืองจากชั้นบนได้ Scott Free (2011)
Jeep's wide open.รถจี๊ปเปิดโล่ง Ka Hakaka Maika'i (2011)
Look, if you're really the key to opening up that coffin,ฟังนะ ถ้าคุณคือกุญแจสำคัญจริงๆ ในการเปิดโล่งนั่น Bringing Out the Dead (2012)
You shouldn't be out here in the open.แม่ไม่ควรอยู่ข้างนอกนี่ ในที่เปิดโล่ง Magus (2012)
No matter how you fortify it this place is too close to the Tug and open to attack.ต่อให้นายทำป้อมปราการ แต่ที่นี่อยู่ใกล้แม่น้ำทั๊กเกินไป เปิดโล่งให้จู่โจมได้ง่าย Episode #1.2 (2012)
Uh, boys, I just want to point out, um, we're out in the open now.อ่า เพื่อน ฉันแค่ต้องการจะมุ่งเน้นไปที่.. อืม เราออกมาแล้ว เปิดโล่งเลยทีนี้ This Is the End (2013)
That's a lotta open space here, Sam.นั่นเป็นพื้นมากที่เปิดโล่งที่นี่แซม The Magnificent Seven (2016)
You get up into that ring... and you're exposed.เราขึ้นสังเวียน แล้วก็เปิดโล่งทุกอย่าง CounterPunch (2017)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air[VT] ปล่อยให้อากาศเข้า, See also: เปิดโล่ง, ระบายอากาศ
air[VI] ปล่อยให้อากาศเข้า, See also: เปิดโล่ง, ระบายอากาศ, Syn. open, freshen, air-condition, Ant. close, keep in
court[N] ที่เปิดโล่ง, Syn. square, courtyard
etagere[N] หิ้งหลายชั้นที่เปิดโล่งใช้วางของชิ้นเล็กๆ
open[ADJ] เปิดโล่ง, See also: โล่ง, ที่ไม่มีสิ่งใดปิดกั้น, Syn. clear, Ant. blocked
patent[ADJ] ซึ่งเปิดโล่ง, See also: ซึ่งเห็นได้ชัด, ซึ่งเปิดเผย, Syn. clear, conspicuous, obvious, palpable, unconcealed, Ant. dim, hidden, obscure
ward[N] บริเวณที่เปิดโล่งภายในคอกปศุสัตว์

German-Thai: Longdo Dictionary
Freibad(n) |das, pl. Freibäder| สระว่ายน้ำแบบเปิดโล่งไม่ได้อยู่ในอาคาร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top