ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ปากจิ้งจก*

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ปากจิ้งจก, -ปากจิ้งจก-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากจิ้งจก[N] pliers, Syn. คีมปากจิ้งจก, Example: เขาหยิบคีมปากจิ้งจกออกมาจากกล่องเครื่องมือ, Count unit: อัน, Thai definition: คีมชนิดหนึ่ง
ปากจิ้งจก[N] a species of green snake, Syn. งูปากจิ้งจก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่องูชนิด Ahaetulla prasina ในวงศ์ Colubridae หัวและตัวเรียวยาว ส่วนมากตัวสีเขียวปลายหางสีน้ำตาลแดง ยาวประมาณ 1.3 เมตร
ปากจิ้งจก[N] a species of green snake, Syn. งูปากจิ้งจก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่องูชนิด Ahaetulla prasina ในวงศ์ Colubridae หัวและตัวเรียวยาว ส่วนมากตัวสีเขียวปลายหางสีน้ำตาลแดง ยาวประมาณ 1.3 เมตร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปากจิ้งจกน. ชื่อคีมชนิดหนึ่ง ปากแหลมคล้ายปากจิ้งจก ใช้คีบของเล็ก ๆ ที่อยู่ในที่แคบ ๆ เรียกว่า คีมปากจิ้งจก.
ปากจิ้งจกดูใน ปาก.
ปากจิ้งจกน. ชื่องูขนาดกลางชนิด Ahaetulla prasina (Boie) ในวงศ์ Colubridae ยาวประมาณ ๑.๓ เมตร หัวและลำตัวเรียวยาว มีหลายสี ส่วนมากสีเขียวปลายหางสีนํ้าตาลแดง มักพบอาศัยบนต้นไม้ หากินเวลากลางวัน ส่วนใหญ่กินกิ้งก่า พบทั่วประเทศไทย มีพิษอ่อนมาก, บางครั้งเรียกชื่อตามสี เช่น ตัวสีส้มเรียก งูง่วงกลางดง ตัวสีเทาเรียก งูกล่อมนางนอน, เขียวหัวจิ้งจก เชือกกล้วย รากกล้วย หรือ แห้ว ก็เรียก.
เขียวหัวจิ้งจกดู ปากจิ้งจก.
เชือกกล้วยดู ปากจิ้งจก.
รากกล้วย ๒ดู ปากจิ้งจก.
แห้ว ๒ดู ปากจิ้งจก.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คีมปากจิ้งจก[n. exp.] (khīm pāk jingjok) EN: pliers   
งูเขียวปากจิ้งจก[n. exp.] (ngū khīo pāk jingjok) EN: Oriental Whip Snake   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
green snake[N] งูปากจิ้งจก

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top