ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*นายงาน*

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: นายงาน, -นายงาน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นายงาน[N] supervisor, See also: manager, director, superintendent, Syn. หัวหน้างาน, หัวหน้าคนงาน, นาย, Example: เขาไม่ค่อยจะยอมตกอยู่ใต้คำสั่งหรือการจ้ำจี้จ้ำไชของนายงานง่ายๆ, Count unit: คน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นายงานน. หัวหน้างาน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leaders, Manipulative Participationผู้นำแบบหัวหน้านายงาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You're just some sorry-ass tax attorney.- คุณก็แค่ทนายงานภาษีอากร Bringing Down the House (2003)
Oh, buddy, you are screwed.โอ้, พระเจ้า โอ้, เพื่อน นายงานเข้าแล้ว Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
I don't know how amazing your work is but it's just research.ฉันไม่รู้หรอกนะว่านายงานของนายวิเศษแค่ไหน แต่แค่งานวิจัย Episode #1.3 (2009)
You been served.นายงานเข้าแล้ว Chapter Two 'Ink' (2009)
If you lot don't stop behaving like a bunch of quivering milk maids, you're on double time.ถ้าหากยังทำตัวเป็นสาวรีดนม ขี้ขลาดตาขาวพวกนายงานเข้าแน่ Sherlock Holmes (2009)
Walter, you've been busy.วอลเตอร์ นายงานใหญ่เข้าซะแล้วล่ะ Full Measure (2010)
We know you got a steaming pile on your plate.ฟังนะ แคส ฉันรู้ว่านายงานล้นมือ Caged Heat (2010)
Yeah. You got a problem with that in this club?ใช่ นายงานเข้าแล้วล่ะ มีไอ้นี่อยู่ในคลับเนี่ย Unfinished Business (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นายงาน[n.] (nāi ngān) EN: foreman   FR: contremaître [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overseer(โอ'เวอะซี'เออะ) n. ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน,นายงานคนจนของเจ้าหน้าที่ทางศาสนา, Syn. supervisor

English-Thai: Nontri Dictionary
overseer(n) นายงาน,ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top