ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

師表

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -師表-, *師表*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
师表[shī biǎo, ㄕ ㄅㄧㄠˇ, / ] paragon of virtue and learning; exemplary character, #78,555 [Add to Longdo]
为人师表[wéi rén shī biǎo, ㄨㄟˊ ㄖㄣˊ ㄕ ㄅㄧㄠˇ, / ] to serve as a model (成语 saw); a paragon, #44,725 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
師表[しひょう, shihyou] (n) model; pattern; paragon; leader; teacher [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Anyone seen Stand and Deliver? Show of hands.[CN] 看過 《為人師表》 的人請舉手? Bad Teacher (2011)
The time has come to say: "Enough."[JA] 我慢できないと医師表示する時です。 Thrive: What on Earth Will it Take? (2011)
According to Rome's lawyer even though you have nothing to do with this you said you'd track down this Stephens thereby providing Mr. Rome with an alibi, potentially screwing my case.[CN] 但是現在羅姆先生的律師表示 儘管你與此事無關 你也說過要追查這位史蒂芬先生的行蹤 Rhapsody in Red (2011)
A teacher must have compassion[CN] 你為人師表,應該有愛心幫助學生 Jin su xin zhong qing (1986)
The boy's actions and state of mind are yet... to be disclosed, but...[CN] 精神鑒定結果不公開 但監護人的律師表 Confessions (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top