ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

パール

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -パール-, *パール*
Japanese-English: EDICT Dictionary
パール[, pa-ru] (n) (1) pearl; (2) {comp} Perl; (3) (See パール編み) purl (knitting stitch); (P) [Add to Longdo]
パールクロミス;ダスキーテールクロミス[, pa-rukuromisu ; dasuki-te-rukuromisu] (n) duskytail chromis (Chromis pelloura) [Add to Longdo]
パールグレー[, pa-rugure-] (n) pearl gray; pearl grey [Add to Longdo]
パールティーケー[, pa-rutei-ke-] (n) {comp} Perl-Tk [Add to Longdo]
パール編み[パールあみ, pa-ru ami] (n) purl stitch [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I had a slight accident while trekking in Nepal.パールを旅行中、ちょっとした事故にあった。
The Japanese attacked Pearl Harbor on December 7, 1941.日本人は1941年12月7日パールハーバーを襲撃した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are familiar with the Black Pearl?[JA] あの海賊船をよく知ってるか? ブラックパール号だ Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
Parvati said she wouldn't come out of the bathroom.[JA] パールバティが言ってたけど トイレから出てこないんだって Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Does an active galactic nucleus have superluminal jets?[JA] 銀河系原子力スーパールミナルエンジン でもあるのかね? Treasure Planet (2002)
Welcome aboard the Black Pearl, Miss Turner.[JA] ブラックパール号にようこそ ターナー嬢 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
Paris Opals.[JA] "パリ・オパール" よ The Fabulous Baker Boys (1989)
Is that what you're saying?[JA] ブラックパール号に違いないと 思ったんじゃないのか? Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
The Black Pearl.[JA] ブラックパール号よりもね Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
It's the Pearl.[JA] ブラック・パール号だ Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
He talked about the Black Pearl.[JA] ブラック・パール号について 話していました Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
Earl the pearl![JA] アールパール The Fabulous Baker Boys (1989)
I shall take you to the Black Pearl, and your bonny lass.[JA] ブラックパール号まで 連れて行くことを約束する Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
The Black Pearl is a real ship.[JA] ブラックパール号は実在するぞ Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パールティーケー[ぱーるていーけー, pa-rutei-ke-] Perl-Tk [Add to Longdo]
パール[ぱーる, pa-ru] Perl [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top