Search result for

ใจคอ

   
26 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใจคอ-, *ใจคอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจคอ[N] mind, See also: heart, disposition, Syn. จิตใจ, ใจ, อัธยาศัย, Example: ผู้หญิงและผู้ชายมีรูปร่างและใจคอแตกต่างกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจคอน. จิตใจ, อัธยาศัย, อารมณ์, บางทีใช้ในทางร้ายก็มี เช่น ใจคอจะทิ้งบ้านทิ้งช่องไปได้หรือ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't get over the feeling something's wrong.- ฉันรู้สึกใจคอไม่ดี Rebecca (1940)
Things my heart still needs to knowดังที่ใจคอยเฝ้าจะรู้ Anastasia (1997)
Morgan, why don't you jerk off in your own fuckin' house. That's fuckin' filthy.นี่ใจคอแกจะคิดไม่กลับบ้านกลับช่อง มั่งเรอะ อยู่ก็สกปรกมากเลย Good Will Hunting (1997)
I know you've been melancholy.ฉันรู้ว่าเธอใจคอเหี่ยวแห้ง Titanic (1997)
- No. The concept's become crystal clear.-ไม่ล่ะ ผมเข้าใจคอนเซ็บท์ของมันแจ่มแจ้งแล้วล่ะ Hope Springs (2003)
These are dangerous days, if you believe the talk.ทุกวันนี้ใจคอไม่ค่อยดี ถ้าที่เขาลือกันมันจริง The Chronicles of Riddick (2004)
Shouldn't you be helping me?ใจคอคิดจะไม่ช่วยกันบ้างหรอเนี่ย My Little Bride (2004)
I got a bad feeling, Llewelyn.ฉันรู้สึกใจคอไม่ดีเลย เลเวลิน No Country for Old Men (2007)
You ever get a voice inside nagging at you?คุณเคยมีเสียงพูดในใจคอยจี้คุณบ้างมั้ย? I Had a Dream (2008)
So how long were you gonna keep me waiting?ใจคอจะให้ผมรอ นานขนาดไหนกัน? Duplicity (2009)
I told you, numbnuts. This guy's OG.ฉันบอกนายแล้ว ไร้ความรู้สึก หมอนี่ใจคอโหดเหี้ยม Bit by a Dead Bee (2009)
Quite frankly, it's scaring the hell out of me and your mother.บอกตามตรง มันทำให้พ่อกับแม่ของลูกใจคอไม่ดี The Twilight Saga: New Moon (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจคอ[n.] (jaikhø) EN: mind ; heart ; disposition   FR: caractère [m] ; tempérament [m] ; esprit [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mood[N] อารมณ์, See also: ใจคอ, Syn. temper, humor, disposition

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
butterflyn. ผีเสื้อ,คนที่มีใจคอไม่แน่นอน,การว่ายน้ำแบบผีเสื้อ
downer(เดา'เนอะ) n. ยากดประสาท,ยาสงบประสาท,สิ่งที่ทำให้ใจคอห่อเหี่ยว,ผู้ที่ทำให้ใจคอห่อเหี่ยว
melancholy(เมล'เลินคอลลี) n. ภาวะจิตใจหดหู่,ใจคอเหี่ยวแห้ง,อาการครุ่นคิดมาก adj. หดใจหู่ใจ,สลดใจ,ครุ่นคิดหนัก, Syn. gloomy,dismal,gloom
mettle(เมท'เทิล) n. อารมณ์เฉพาะ,ใจ,ความกล้าหาญ,น้ำใสใจคอ. on one's mettle ซึ่งอยู่ในสภาวะที่ถูกกระตุ้นให้กระทำให้ดีที่สุด
mood(มูด) n. อารมณ์ขุ่นหมอง,อารมณ์,ใจคอ

English-Thai: Nontri Dictionary
catholic(adj) กว้าง,ไม่จำกัด,แพร่หลาย,แผ่ไปทั่ว,โอบอ้อมอารี,ใจคอกว้างขวาง
grouch(vi) ไม่สบายใจ,มีใจคอหงุดหงิด,บ่น,ไม่พอใจ
mettle(n) ความมีน้ำใจ,น้ำใสใจคอ,ความกล้าหาญ
mood(n) อารมณ์,ความรู้สึก,ใจคอ,มาลา
morose(adj) ใจคอหดหู่,พื้นเสีย,บูดบึ้ง,อารมณ์ไม่ดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top