ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โลกทัศน์

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โลกทัศน์-, *โลกทัศน์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลกทัศน์[N] vision, Syn. วิสัยทัศน์, ความคิดเห็น
โลกทัศน์[N] world outlook, See also: one's views of the world, perspective, Example: การใช้ภาษาที่สะท้อนโลกทัศน์ในเรื่องความเหลื่อมล้ำต่ำสูงนี้ได้แก่การใช้คำสรรพนามที่แตกต่างกันตามฐานะทางสังคม, Thai definition: ทัศนะที่มองโลก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Weltanchauung; world viewโลกทัศน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
world view; Weltanchauungโลกทัศน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some of the best creative minds are employed to assure our faith in the corporate worldview.คนกลุ่มหนึ่งที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่สุด ถูกจ้างมาเพื่อหาทางตอกย้ำความศรัทธาของเรา ในโลกทัศน์ของบรรษัท The Corporation (2003)
lately your view is very narrow Tanaka said we are making advertisements.หมู่นี้โลกทัศน์ของคุณแคบมาก ทานะกะพูด เราทำงานโฆษณานะ ทำโฆษณาให้ลูกค้า Sapuri (2006)
rather it's facing reality you should think more openlyฉันพูดอะไรผิดไหม การที่เราต้องเผชิญกับความเป็นจริง คุณควรเปิดโลกทัศน์ให้มากกว่านี้ Sapuri (2006)
That vampire Bill would get a rise out of that.แต่กูรับประกันว่ามันจะ เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้มึง Sparks Fly Out (2008)
It gave me the perspective I neededมันช่วยเปิดโลกทัศน์ให้ฉัน Bulletproof (2009)
Revealed to me the secrets of the universe.มันเปิดโลกทัศน์ให้ผม ได้พบกับ ความลับแห่งห้วงอวกาศ In This Home on Ice (2010)
Even I could come up with a scenario where I'd want to kill Demetri.ไม่เอาน่า แม้ว่าฉันอาจมา พร้อมกับฉากโลกทัศน์แบบนี้ Blowback (2010)
I could construct a hundred scenarios.เราอาจสร้างฉากโลกทัศน์ ได้นับร้อยๆ แบบ The Garden of Forking Paths (2010)
I would say I've expanded his mind.ก็แค่เปิดโลกทัศน์ให้เค้า The Avengers (2012)
what happens to his mind?โลกทัศน์ของเขา จะเป็นยังไง? The Avengers (2012)
"The New Vision.โลกทัศน์ใหม่ Kill Your Darlings (2013)
..called New Horizons.เรียกว่าเปิดโลกทัศน์ใหม่. The Hangover Part III (2013)

English-Thai: Longdo Dictionary
worldview(n) โลกทัศน์, S. world view

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top