ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โยนี

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โยนี-, *โยนี*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โยนีน. อวัยวะสืบพันธุ์ของหญิง, ราชาศัพท์ใช้ว่า พระโยนี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vulvaโยนี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vulvitisโยนีอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Feel your yonic energy balancing mine.รู้สึกถึงพลังโยนี(อวัยวะเพศหญิง)ของคุณมีความสมดุลกับของผม No Such Thing as Vampires (2007)
No, it's talking with your teeth clenched together so you don't get lines in your face.โยนีศิลาอันศักดิ์สิทธิ์ มรดกตกทอดมาจากแอฟริกา Burning House of Love (2008)
That's even better.จงขับขันเพลงโยนีศิลา Burning House of Love (2008)
the woman with the vaginaที่หญิง กับโยนี Gas Pills (2008)
It's Gu Jun Pyo!นั่น! รุ่นพี่จุนพโยนี่นา Episode #1.7 (2009)
Gu Jun Pyo's just not a help in life.กู จุนพโยนี่ ใช้ไม่ได้จริงๆ Episode #1.9 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โยนี[n.] (yōnī) EN: womb ; uterus ; vagina ; vulva ; pudendum   FR: vagin [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cunt(คันทฺ) n. ช่องคลอด,โยนี,ผู้หญิง,การสังวาส, Syn. vagina
yoni(โย'นี) n. โยนี,อวัยวะเพศของหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
vagina(n) โยนี,ช่องคลอด

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top