ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เหียน

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหียน-, *เหียน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหียน[V] turn, See also: rotate, shift, Syn. หัน, หันเหียน, หันเห, Example: ผู้แต่งหนังสือบางคนชอบหันเหียนเปลี่ยนวิธีเรียบเรียงภาษาไทยไปตามประโยคภาษาต่างประเทศ
เหียน[V] feel nauseous, See also: feel sick, be affected with nausea, be nauseated, Syn. คลื่นไส้, คลื่นเหียน, Example: ระยะนี้เธอมักจะคลื่นเหียนอาเจียนบ่อยๆ จนผิดสังเกต
เหียนราก[V] feel like vomiting, See also: be affected with nausea, be nauseated, Syn. คลื่นเหียน, คลื่นไส้, Example: เธอตื่นเช้ามาเหียนรากทุกเช้า, Thai definition: ทำอาการจะอาเจียน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหียนก. หัน เช่น เหียนใบเรือ.
เหียน ๒, เหียนก. มีอาการพะอืดพะอมคล้ายจะคลื่นไส้ เช่น รู้สึกเหียน ๆ, มักใช้เข้าคู่กับคำ คลื่น เป็น คลื่นเหียน.
เหียนรากก. มีอาการจะอาเจียน.
เหียนหันก. เปลี่ยนท่าทาง, พลิกแพลง, หันเหียน ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Feet and brew-ups and you'll find you can do anything with him.พบว่าคุณสามารถทำอะไรกับ เขา เก็บบังเหียนแน่นอยู่กับนิสัย ของเขา How I Won the War (1967)
Give rein to your feelingsให้บังเหียนให้ความรู้สึกของคุณ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
She groaned, her breath catching as he suddenly yanked her hair like a rider pulling on a horse 's mane.เธอร้องคราง ลมหายใจของเธอเสียงดัง... ...และทันใดนั้นเขาก็ดึงผมเธอ เหมือนยามที่นักขี่ม้าดึงบังเหียน Basic Instinct (1992)
"is to keep a tighter rein on your resident harlot.คุมบังเหียน ยัยกะหรี่ที่อยู่กับคุณให้ดีๆ The Constant Gardener (2005)
- Cut your harness free!-ตัดสายบังเหียนเธอให้หลุดซะ! The Cave (2005)
I'll take it from here.เอาบังเหียนมา ข้าจัดการเองจากนี้ Shadowless Sword (2005)
The Church was supposed to be carried on by a woman.ผู้ที่จะได้คุมบังเหียนของคริสตจักรคนต่อไปเป็นผู้หญิง The Da Vinci Code (2006)
- Horses, doc. Rein 'em in.-ม้าไง ด็อก ใส่บังเหียนมัน Eight Below (2006)
How long you gonna keep wiping my ass?- เธอจะถือบังเหียนฉันอีกนานมั้ย The Dark Defender (2007)
God, her mum, she's got quite the rod up her ass, doesn't she?แม่เธอสิ คุมบังเหียนเธอได้อยู่หมัดเลย Dex, Lies, and Videotape (2007)
I was wondering if my harnesses have arrived yet, huh?ผมอยากรู้ว่าบังเหียนของผม มาถึงหรือยัง Snow Buddies (2008)
A shipment dropped yesterday, but they weren't in it.มีของมาส่งเมื่อวานนี้ แต่ไม่มีบังเหียน Snow Buddies (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหียน[v.] (hīen) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting   FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altitude sicknessโรคความสูงซึ่งมีอาการคลื่นเหียน อาเจียน หายใจแรงเนื่องจากขาดอ็อกซิเจน
antinausea(แอนทีนอ' เซีย) adj. ป้องกันหรือบรรเทาอาการคลื่นเหียนอาเจียน
bolter(โบล'เทอะ) n. ม้าที่มักจะหลุดจากบังเหียนเสมอ
bridle(ไบร'เดิล) n. บังเหียนม้า,สายบังเหียน,สิ่งควบคุม,สิ่งรั้ง,สายรั้ง,สิ่งบังคับการหมุน,เชือกหรือโซ่ผูกเรือ,การเชิดหน้า (เช่นแสดงอาการหยิ่ง) vt. บังเหียน,ควบคุม,เชิดหน้า (เช่น แสดงอาการหยิ่ง), See also: bridler n., Syn. curb,ch
bridlerein(ไบร'เดิลเรน) n. บังเหียนม้า
bridoonn. เชือกบังเหียน
gagreinn. บังเหียนม้า
harness(ฮาร์'นิส) n. เครื่องบังเหียน,เครื่องเทียมม้า vt. เทียมม้า,ควบคุม, Syn. exploit,employ
headgearn. ส่วนที่ปกคลุมหัว,หมวก,บังเหียนดึงหัวม้า,สิ่งประดับบนหัว
headstalln. ส่วนของบังเหียนม้าที่หุ้มศีรษะม้า

English-Thai: Nontri Dictionary
bridle(vt) ใส่บังเหียนม้า,รั้งบังเหียน
curb(n) บังเหียน,เครื่องควบคุม,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,ขอบถนน
emetic(adj) ซึ่งทำให้อาเจียน,ซึ่งทำให้คลื่นเหียน
gag(vt) อุดปาก,ปิดปาก,สวมบังเหียนปาก
harness(n) อานม้า,บังเหียน,เครื่องเทียม
harness(vt) ใส่อาน,ใส่บังเหียน,เทียม,ควบคุม
rein(n) การควบคุม,บังเหียนม้า,เครื่องนำ
rein(vt) บังคับ,ดึงบังเหียน,ควบคุม
ribbon(n) ริบบิ้น,โบ,แถบเหรียญตรา,สายสะพาย,สายบังเหียน
sicken(vi) ป่วย,ไม่สบาย,คลื่นเหียน,เจ็บใจ,ร้อนใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top