ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เตียงสปริง

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เตียงสปริง-, *เตียงสปริง*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา เตียงสปริง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *เตียงสปริง*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตียงสปริง[N] spring bed, Example: คนสูงอายุไม่ชอบนอนเตียงสปริงเพราะทำให้ปวดหลัง, Thai definition: เตียงชนิดที่มีสปริงอยู่ที่พื้นเตียงใต้ที่นอน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สปริง(สะปฺริง) ว. ที่ยืดหรือหดแล้วคืนตัวได้เอง เช่น เบาะสปริง เตียงสปริง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I'll buy you a trampoline.ฉันจะซื้อเตียงสปริงให้นาย\ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top