ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ี่ไร้เดียงสา

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ี่ไร้เดียงสา-, *ี่ไร้เดียงสา*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a war. You're one if its innocent victims.เป็นสงคราม ถ้าคุณเป็นหนึ่งในเหยื่อที่ไร้เดียงสา In the Name of the Father (1993)
Well it turns out that that was a rather naive concept anyways as corporations are always owed obligation to themselves to get large and to get profitable.คำตอบก็คือ นั่นเป็นความคิดที่ไร้เดียงสา เพราะบรรษัทอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดต่อตัวเอง The Corporation (2003)
Implicating Umbrella Corporation in deaths of innocent citizens.ทำให้บริษัทอัมเบลล่าเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง กับการตายของพลเมืองที่ไร้เดียงสา Resident Evil: Apocalypse (2004)
She's just a poor, innocent girl trying to live the American dream,เธอเป็นแค่คนจนเด็กผู้หญิงที่ไร้เดียงสา พยายามที่จะอยู่อเมริกาอย่างที่ฝัน Listen to the Rain on the Roof (2006)
You've gone native.นายนี่ไร้เดียงสาจริงๆ Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
Or a volley of innocent questionsหรือถามคำถามที่ไร้เดียงสา Like Stars on Earth (2007)
Fiona is not an innocent bystander. She's third generation IRA.ฟีโอน่าไม่ใช่คนที่ไร้เดียงสา เธอเป็นรุ่นที่สามของIRA Balm (2009)
Your soul is black, stained with the blood of the innocent.วิญญาณของคุณนั้นมืดดำ ยึดติดกับเลือดที่ไร้เดียงสา The Mother Lode (2009)
Geum Jan Di is a sly snake hidden under an innocent demeanor.กึมจันดีคืองูพิษที่หลบซ่อนภายใต้ท่าทางที่ไร้เดียงสา Episode #1.2 (2009)
It was an innocent mistake.- มันเป็นความผิดพลาดที่ไร้เดียงสา Mattress (2009)
She's really naive!ซาดาโกะนี่ไร้เดียงสาจริงๆ From Me to You (2010)
My pure and innocent daughter drinking...ลูกสาวที่ไร้เดียงสากำลังดื่ม.. Finding Mr. Destiny (2010)

English-Thai: Longdo Dictionary
babe(n) คนที่เป็นสุดที่รัก (ปกติหมายถึง เด็กทารกหรือคนที่ไร้เดียงสา), S. darling, dear, sweetheart

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
childish[ADJ] อ่อนต่อโลก, See also: ี่ไร้เดียงสา, เหมือนเด็ก, เด็กๆ, Syn. infantile

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cherub(เชอ'รับ) n. เทวดาเด็ก,เด็กทูตสวรรค์ที่มีปีก,เด็กที่น่ารัก,เด็กที่ไร้เดียงสา, See also: cherubic,cherubical adj.
innocence(อิน'นะเซินซฺ) n. ความไร้เดียงสา,ความบริสุทธิ์,ความไร้มลทิน,ความซื่อ,ความไม่รู้ตัว,ความไม่เป็นภัย,บุคคลที่ไร้เดียงสา,สิ่งที่ไร้เดียงสา, Syn. innocuousness ###A. guilt
innocent(อิน'นะเซินทฺ) adj. ไร้เดียงสา,บริสุทธิ์,ไร้มลทิน,ซื่อ,ไม่รู้ตัว,ไม่เป็นภัย,ไม่รุนแรง,ไร้มายา. n. บุคคลที่ไร้เดียงสา,เด็กเล็ก ๆ ผู้ไม่มีมายา,คนโง่, Syn. artless

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top