ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อายัน

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อายัน-, *อายัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อายัน[N] ascetic, See also: hermit, anchorite, recluse, Syn. นักบวช, ฤษี
อายัน[N] solstice, Thai definition: ทางดาราศาสตร์ หมายถึงจุดหยุด คือจุดสุดทางเหนือและทางใต้ที่ดวงอาทิตย์โคจรไปถึง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อายันน. นักบวช, ฤษี.
อายันน. การมาถึง, นิยมใช้เป็นส่วนท้ายของคำสมาส เช่น เหมายัน หมายถึง การมาถึงฤดูหนาว ครีษมายัน หมายถึง การมาถึงฤดูร้อน, ทางดาราศาสตร์ หมายถึงจุดหยุด คือจุดสุดทางเหนือและทางใต้ที่ดวงอาทิตย์โคจรไปถึง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's leave off angel-proofing sigils or I'll be expelled, too.รีบเอายันต์กันเทวทูตออกเถอะ ไม่งั้นฉันคงจะโดนหางเลขไปด้วย Reading is Fundamental (2012)
What? "Solstice"? Is that Wiccan?อะไรนะ "อายัน" นี่มันนิกายอะไร Pilot (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top