ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อากาศพลศาสตร์

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อากาศพลศาสตร์-, *อากาศพลศาสตร์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อากาศพลศาสตร์[N] aerodynamics

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aerodynamicsอากาศพลศาสตร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
aerodynamicsอากาศพลศาสตร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aerodynamicsอากาศพลศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm a precision instrument of speed and aerodynamics.ฉันเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำของ ความเร็วและอากาศพลศาสตร์ Cars (2006)
The angle of attack in aerodynamics, the brightest star in a constellation.มุมในการโจมตี ทางอากาศพลศาสตร์ ดาวที่สว่างจ้าที่สุด ในหมู่ดาวฤกษ์ Believe (2009)
When you've done that, we have to look at the aerodynamics, front and rear wing.เมื่อคุณได้ทำที่ เราต้องมองไปที่อากาศพลศาสตร์ที่ ด้านหน้าและด้านหลังปีก Rush (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศพลศาสตร์[n.] (ākātphonlasāt) EN: aerodynamics   FR: aérodynamique [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top