ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หูเบา

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หูเบา-, *หูเบา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หูเบา[ADJ] credulous, Example: บ่อยครั้งที่เขาต้องมานั่งเสียใจเพราะความเป็นคนหูเบา, Thai definition: ที่เชื่อคนอื่นง่าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หูเบาว. เชื่อโดยไม่ไตร่ตรอง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm holey. I'm holey,ฉันหูเบา หูเบาไงเฟร็ด Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
A whole wide world of ear related humor and you go for 'I'm holey".มีมุขตลกเกี่ยวกับหูตั้งเยอะในโลกนี้ แต่นายกลับเลือกใช้หูเบาเนี่ยนะ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Don't be so gullible.อย่าหูเบาไปหน่อยเลย Good Form (2013)
I almost felt sorry for the poor sap.ผมเกือบรู้สึกสงสารไอ้โง่หูเบา The Secret of Sales (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หูเบา[adj.] (hūbao) EN: credulous   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
credulous[ADJ] หูเบา, See also: เชื่อคนง่ายเกินไป, Syn. gullible, unsuspicious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
softy(ซอฟ'ที) n. คนที่ถูกชักชวนได้ง่าย,คนที่มีอารมณ์อ่อนไหว,คนหูเบา,คนโง่,คนอ่อนแอ., Syn. softie

English-Thai: Nontri Dictionary
credulity(n) ความหูเบา,ความงมงาย,ความไว้ใจง่าย
credulous(adj) หูเบา,เชื่อง่าย,งมงาย,ไว้ใจง่าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top