ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หายใจเข้า

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หายใจเข้า-, *หายใจเข้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หายใจเข้า[V] inhale, Ant. หายใจออก, Example: ฝุ่นละอองจากอากาศที่เราหายใจเข้าปอดมีน้ำหนักเบา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inspirationหายใจเข้า, การหายใจเข้า [การแพทย์]
Inspiration, Deepหายใจเข้าลึก ๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just breathe or something, would you?หายใจเข้าลึกๆสิ ได้มั้ย Mannequin: On the Move (1991)
Save your breath, Iago.หายใจเข้าไว้ อิอาโก้ เร็วเข้า! Aladdin (1992)
They told them to breathe all the time because it's good for disinfecting.บอกให้สูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อฆ่าเชื้อโรค Schindler's List (1993)
You inhale her... you taste her... you see your unborn children in her eyes... and you know that your heart has at last found a home.หายใจเข้าเป็นเธอ ลิ้มรสเธอ เห็นลูกที่ยังไม่ได้เกิดในตาเธอ Don Juan DeMarco (1994)
Wait here, okay? Breathe.ก็ได้ๆ รออยู่นี้ หายใจเข้า The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Breathe.หายใจเข้า Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
So is her respiration. You have to intubate her.สอดท่อหายใจเข้าไป Heat (1995)
Neither of us heard anything. - So just calm down, all right? - Okay.ใจเย็น ๆ หายใจเข้าลึก ๆ Event Horizon (1997)
Oh, God, it hurts. I want you to huff and puff and blow all the air out of your lungs. Do you hear me?สูดหายใจเข้าลึก ๆ และหายใจออกให้หมด เร็วเข้า Event Horizon (1997)
Calm, now Take a deep breathใจเย็น หายใจเข้าลึกๆ Spirited Away (2001)
A deep breath...หายใจเข้าลึกๆ... Spirited Away (2001)
I take a deep breath.หายใจเข้าลึกๆ All About Lily Chou-Chou (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หายใจเข้า[v.] (hāijai khao) EN: inhale ; breathe   FR: inhaler ; inspirer ; aspirer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inbreathe[VT] หายใจเข้า, See also: สูดหายใจเข้า, Syn. inhale, Ant. exhale
inhale[VT] หายใจเข้า, See also: สูด, ดม, Syn. breathe in, draw in, gasp, Ant. exhale
inhale[VI] หายใจเข้า, See also: สูด, ดม, Syn. breath in, Ant. exhale

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breath(เบรธ) n. ลมหายใจ,การหายใจ,ชีวิต,พลังชีวิต,การหายใจเข้าครั้งหนึ่ง,การแสดงข้อคิดเห็นเล็กน้อย,ร่องรอย,กระแสลมอ่อน,กลิ่นปาก,กลิ่น,ไอ -Conf. breathe,breadth
breathableadj. เหมาะที่จะสูดหายใจเข้าไปได้
breathe(บรีธ) vi.,vt. หายใจเข้าออก,หายใจ,มีชีวิต,อึดใจ,ระบายลม,เป่า,ปล่อยกลิ่นออกมา,พักหายใจ,กระซิบ -Id. (breath one's last ตาย), Syn. exhale,inhale -Conf.breath,breadth
inbreathe(อิน' บรีธ) vt. หายใจเข้า, สูดอากาศเข้าไปในปอด, เอาใส่, ดลใจ, Syn. inhale)
inhale(อินเฮล') vt. สูดเข้าปอด,หายใจเข้า. vi. สูด,สูบ., See also: inhalation n., Syn. gasp
inspiration(อินสพะเร'เชิน) n. การดลใจ,การเร้าใจ,การกระตุ้น,การดลบันดาล,การก่อให้เกิด,สิ่งดลใจ,ผู้ดลใจ,แรงดลใจ,แรงดลใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์,ผลของการที่ถูก ดลใจ,ภาวะที่ถูกดลใจ,การหายใจเข้า, Syn. stimulus,motive
inspiratory(อินสเพอ'ระทอรี) adj. เกี่ยวกับการหายใจเข้า, Syn. inspiring
inspire(อินสไพ'เออะ) v. ดลใจ,กระตุ้น,เร้าใจ,ปลุกปั่น,ผลักดัน,ดลบันดาล,ทำให้เกิด,หายใจเข้า., See also: inspirable adj. inspirative adj. inspirer n. inspiringly adv., Syn. motivate,inhale
inspired(อินสไพ'เออร์ดฺ) adj. ดลใจ,เร้าใจ,หายใจเข้า., See also: inspiredly adv., Syn. aroused,animated
whiff(วิฟ) n. vi. vt.,n. (การ,เสียง) พัด,กระพือ,พ่น,เป่า,สูดหายใจเข้าหรือออก, See also: whiffer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
inhalation(n) การหายใจเข้า,การสูดลม,การสูดอากาศ
inhale(vi) หายใจเข้า,อัด,ดูด,สูด
inspiration(n) การหายใจเข้า,การดลใจ
inspire(vi) หายใจเข้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
吸う[すう, suu] Thai: หายใจเข้า English: to breathe in

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top