ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปลอกหมอน

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปลอกหมอน-, *ปลอกหมอน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลอกหมอน[N] pillow case, See also: pillow cover, pillow slip, Example: ชุดผ้าปูที่นอนประกอบด้วยผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนอย่างละ 1 ผืน, Count unit: ปลอก, Thai definition: ผ้าเย็บรูปถุงหรือปลอกสำหรับสวมหมอน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I embroidered this case for her myself, and I keep it here always.ฉันปักปลอกหมอนนี้เองเเละเก็บมันไว้ตรงนี้ตลอด Rebecca (1940)
Why do you wear that thing, Dobby?ทำไมคุณใส่ปลอกหมอนล่ะ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Come on, doc, give it a rest. She's got work to do.นี่ฉันจดต้องพวกนี้ลงในสมุดพก หรือปักไว้ที่ปลอกหมอนใหม Yankee White (2003)
I don't know, but I've had a taste of ironed pillowcases,and I am not going back.ไม่รู้สิ แต่หลังจากได้นอนปลอกหมอนรัดแล้ว แม่ไมเปลี่ยนใจแล้ว Welcome to Kanagawa (2008)
With how crisp her pillowcase wasรอยยับบนปลอกหมอนของเธอ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
And while he's doing that, you can strip both beds, pillowcases, comforters and sheets. .. ..and let me get this.แล้วตอนที่เขาไม่เห็น เธอก็ไปถอดปลอกหมอน หมอนโซฟา แล้วก็ผ้าปูเตียง แล้วก็เก็บหมอนแล้วก็ตุ๊กตา The Switch (2010)
Yeah, the blue Avatar people and I think that black pig.โรงแรมเค้าให้คุณถอดปลอกหมอนแล้วเหรอ ที่รัก Just Go with It (2011)
Good. Now put this pillowcase over your head.ดี ที่นี้ใส่ปลอกหมอนนี่บนหัวเธอซิ The Toast Derivation (2011)
Pillowcase.ปลอกหมอน. \ Bloodletting (2011)
Pillowcase, quick.ปลอกหมอน เร็วเข้า Bloodletting (2011)
An article of clothing, a hairbrush, a blanket, a pillowcase, photographs or medical or dental records if you have them.เช่นเส้อผ้า แปรงผม ผ้าห่ม ปลอกหมอน รูปถ่าย หรือ บันทึกประวัติการรักษาทางการแพทย์ หรือการทำฟัน Big Sea (2011)
I ain't got no problem with it, if you ain't got no problem with burning' the bed, the sheets, the pillowcases, everything else when this black-ass motherfucker's gone!ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเก่ี่ยวกับห้อง เตียง หมอน หรือปลอกหมอน ปัญหามันอยู่ที่ ไอ้ดำคนนั้นกำลังจะขึ้นไปใช้มัน Django Unchained (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลอกหมอน[n.] (pløkmøn) EN: pillowcase   FR: taie d'oreiller [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
case[N] ปลอกหมอน, Syn. pillowcase, pillowslip, slip
pillow cover[N] ปลอกหมอน, Syn. pillowcase, pillow sham
pillowcase[N] ปลอกหมอน, Syn. pillow cover, pillow casing, pillow slip
pillowslip[N] ปลอกหมอน, Syn. pillow cover, pillow casing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bed linenผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
pillowcase(พิล'โลเคส,-สลิพ) n. ปลอกหนุน,ปลอกหมอน
pillowslip(พิล'โลเคส,-สลิพ) n. ปลอกหนุน,ปลอกหมอน
slip(สลิพ) vi.,n. (การ) ลื่น,ไหล,เลื่อน,ถลา,ไถล,ลอด,หลุด,หลบ,ก้าวพลาด,พลาด, (เวลา) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,พัวพันได้ง่าย,ตกต่ำ,เสื่อม,เสื่อมโทรม. vt. ทำให้ไปอย่างราบรื่น,ทำให้ลื่นไหล,ถอดเสื้อผ้า,หลบหนี,แวบออกไป,หลบฉาก,สลัดออก,ปล่อย,แก้ปม,มองข้าม,ปล่อยให้ผ่านไปอย่างไม่สนใจ,เคลื่อน,ลอกคราบ,คลอดก่อนกำหนด n. ข้อผิดพลาด,ปลอกหมอน,เศษผ้า,กางเกงในผู้หญิง,กางเกงในอาบน้ำผู้ชาย,เครื่องปล่อย,ใบบรู๊พแก้คำ
tick(ทิค) n.,vi.,vt. (เกิด,ทำ) เสียงดังติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ขณะ,ช่วงระยะเวลาอันสั้น,เครื่องหมายจุด,เครื่องหมายจดบัญชี. n. แมลงเช่นเห็บหมัดที่ดูดเลือดกินเป็นอาหาร,ปลอกหมอน,ผ้าปูที่นอน. -Phr. (what makes one tick หลักความประพฤติ,สิ่งดลใจ)
ticking(ทิค'คิง) n. ผ้าฝ้ายเนื้อเหนียวที่มักทำเป็นผ้าปูที่นอนหรือปลอกหมอน

English-Thai: Nontri Dictionary
pillowcase(n) ปลอกหมอน
pillowslip(n) ปลอกหมอน
slip(n) ความผิดพลาด,การเลื่อน,ผ้าอ้อม,เศษกระดาษ,ปลอกหมอน,กางเกงใน
tick(n) เสียงนาฬิกาเดิน,ปลอกหมอน,เครื่องหมาย,คะแนน,เงินเชื่อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top