ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ต่อจากนี้ไป

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต่อจากนี้ไป-, *ต่อจากนี้ไป*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, he'll vote from now on.เอาล่ะ ต่อจากนี้ไปเขาจะได้เลือก An American Tail (1986)
I'm talking about now. From now. Here and now.ฉันหมายถึงที่นี่ และตอนนี้ และต่อจากนี้ไป Goodfellas (1990)
And pretty soon they asked my dad if he wouldn't mind keeping me home from now on.และสวยเร็ว ๆ นี้ พวกเขาถามพ่อของฉัน ถ้าเขาจะไม่คิดทำให้ฉัน ที่บ้านต่อจากนี้ไป Contact (1997)
What about me then?แล้วต่อจากนี้ไป จะให้ผมทำยังไง Crazy First Love (2003)
From now on, I'm doing the disciplining around here, end of story.ต่อจากนี้ไป,ผมจะวางกฎระเบียบที่นี้เด็ดขาด The Amityville Horror (2005)
I'm glad that's over. Now we can meet as indifferent acquaintances.พี่ดีใจที่มันสิ้นสุดลงแล้ว ต่อจากนี้ไป เราจะพบกันอย่างคนรู้จักธรรมดา Pride & Prejudice (2005)
From now onwards, you are going to pretend that you are lovers in front of other people.ต่อจากนี้ไป,คุณจะต้องแกล้ง ว่าคุณนั้นเป็นแฟนกันต่อหน้าคนอื่น Sweet Spy (2005)
From now on, you have my trust.ต่อจากนี้ไป เจ้าได้รับความไว้วางใจจากข้า Episode #1.42 (2006)
But could you just for now be quiet?ต่อจากนี้ไป คุณช่วยเงียบได้มั้ย ได้โปรด The Holiday (2006)
You, stop being foolish from now on.นี่ ต่อจากนี้ไปก็เลิกโง่ได้แล้ว Almost Love (2006)
but from now onแต่ต่อจากนี้ไป Sapuri (2006)
Huh? Yakuza?ต่อจากนี้ไป.. My Boss, My Hero (2006)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
引続き[ひきつづき, hikitsuduki] Thai: ต่อจากนี้ไปอีก English: in succession

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top