ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตีกรรเชียง

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตีกรรเชียง-, *ตีกรรเชียง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีกรรเชียง[V] row with oars, See also: row with paddles, Syn. ตีกระเชียง, กรรเชียง, Thai definition: อาการที่นั่งหันหน้าไปทางท้ายเรือแล้วใช้มือเหนี่ยวกรรเชียงพุ้ยน้ำให้เรือแล่นไป
ตีกรรเชียง[V] backstroke, See also: float on one's back, Syn. ตีกระเชียง, กรรเชียง, Example: การว่ายน้ำ วิ่งเดินอย่างรีบเร่ง ขี่จักรยาน กระโดดเชือก ตีกรรเชียง จัดเป็นการออกกำลังกายถึงขั้นแอโรบิค, Thai definition: ท่าว่ายน้ำโดยนอนหงายแล้วใช้แขนทั้ง 2 พุ้ยน้ำให้ตัวเลื่อนไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตีกรรเชียง(-กัน-) ก. กิริยาที่นั่งหันหน้าไปทางท้ายเรือแล้วใช้มือเหนี่ยวกรรเชียงพุ้ยนํ้าให้เรือเคลื่อนไป, กรรเชียง ก็ว่า, ว่ายนํ้าโดยนอนหงายแล้วใช้แขนทั้ง ๒ พุ้ยนํ้าให้ตัวเลื่อนไป, กิริยาที่ชกไปถอยไป เรียกว่า ชกแบบตีกรรเชียง, (โบ) แจวเรือ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you don't want to backstroke home, you get down here!ถ้าไม่อยากตีกรรเชียงกลับบ้าน ก็ลงมานี่! Jaws (1975)
She's doing the backstroke.เธอกำลังว่ายท่าตีกรรเชียง Devil's Cherry (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตีกรรเชียง[v.] (tīkanchīeng) EN: row a boat ; scull   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stroke[VI] พายเรือ, See also: ตีกรรเชียง, Syn. move oars, row

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stretcher(สเทรช'เชอะ) n. เครื่องดึง (ยืด,ถ่าง,ขยาย,แผ่) ,กรอบขึงผ้าภาพวาด,เปลหาม,ไม้ยันเท้าการตีกรรเชียง,ขาเหยียบ,อิฐแนวข้าง,คำพูดโอ้อวด, Syn. litter,tie,brace
strike(สไทรคฺ) {struck,struck/stricken,striking,strikes} vt.,vi. ตี,ตอก,ทุบ,ต่อย,ชก,ปะทะ,พุ่ง,โจมตี,จู่โจม,เคาะ,โขก,เขก,ชน,ขูด,ขีด (ไม้ขีดไฟ) ,ตีกรรเชียง,พิมพ์,ประทับตรา,ทำเหรียญ,กด,อัด,เจาะพบ (น้ำมัน) จับ,ก่อ,ประสบ,ตกลง,ตบมือเป็นสัญญาณ,ยกเลิก,รื้อ,ถอน,ประทับใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
stroke(n) การตีกรรเชียง,การตอก,การพายเรือ,ชีพจร,การกระพือปีก
stroke(vt) ตีกรรเชียง,ลูบ,ลากเส้น,ขีดเขียน

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top