ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จุนเจือ

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จุนเจือ-, *จุนเจือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุนเจือ[V] support, See also: help, to patronize, Syn. อุดหนุน, เผื่อแผ่, Ant. เห็นแก่ตัว, Example: ผมเองฐานะไม่ดี อาศัยว่าได้พี่สาวคอยจุนเจืออยู่ก็เลี้ยงกันมาจนรอด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จุนเจือก. ช่วยเติมสิ่งที่ขาดไป เช่น บริษัทแม่ต้องจุนเจือบริษัทลูก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
but it's my turn now... to get what i want.เพื่อจุนเจือครอบครัว The Getaway (2009)
And I'm going to sell it to support us.และฉันกำลังจะขายมัน เพื่อเอาเงินมาจุนเจือเรา 2.0 (2010)
All he had to do was pick up the phone and call,. ฉันเป็นคนจุนเจือหมอนั่น และน้องๆของเขานะ Where in the World is Carmine O'Brien? (2011)
I figure, make a good living, support my family proper.ผมว่าน่าจะทำรายได้งาม จุนเจือครอบครัวได้สบาย Episode #1.1 (2012)
How does someone on a fixed income accrue that kind of debt?เขามีบางคนช่วยจุนเจือรายได้ ขณะที่หนี้สินพอกพูนอย่างนั้น All In (2013)
So, I'm telling you that your personal taste doesn't help my earning.ฉันเลยกำลังจะบอกว่า รสนิยมส่วนตัวของนายไม่ได้จุนเจือรายได้ของฉันเลย Episode #1.4 (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุนเจือ[v.] (junjeūa) EN: support ; help ; to patronize   FR: soutenir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
underprop[ADV] ค้ำ, See also: จุนเจือ, เกื้อหนุน, สนับสนุน, ช่วยเหลือ, Syn. support

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top