ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

of ( AH1 V) enchantment ( EH0 N CH AE1 N T M AH0 N T)

 


 
of
  • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
  • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
  • /AH1 V/ [CMU]
  • (prep) /ɒv/ [OALD]
enchantment
  • การลุ่มหลง: การเคลิบเคลิ้ม, การหลงใหล [Lex2]
  • n. การทำให้หลงใหล,เสน่ห์,สิ่งที่ทำให้หลงใหล ###S. spell,magic [Hope]
  • (n) การสาป,เสน่ห์,ความลุ่มหลง,ความหลงเสน่ห์ [Nontri]
  • /EH0 N CH AE1 N T M AH0 N T/ [CMU]
  • (n) /'ɪntʃ'aːntmənt/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top