ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Yes ( Y EH1 S),

of course ( AH1 V K AO1 R S)! Where's ( W EH1 R Z) the ( DH AH0) primer ( P R AY1 M ER0)?

 


  

 
Yes
 • ใช่: ครับ, ค่ะ, จ้ะ, ขอรับ [Lex2]
 • คำตอบรับ: การตอบรับ [Lex2]
 • (เยส) adv. ไช่,ครับ,จ้ะ n. การต้อนรับ [Hope]
 • (adv) จ้ะ,ครับ,ใช่ [Nontri]
 • /Y EH1 S/ [CMU]
 • (n) /j'ɛs/ [OALD]
of course
 • อย่างแน่นอน [LongdoEN]
Where's
 • (แวร์ซ) abbr. where is [Hope]
 • /W EH1 R Z/ [CMU]
 • /HH W EH1 R Z/ [CMU]
 • (v) /wɛəʳz/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
primer
 • หนังสืออ่านเบื้องต้นสำหรับเด็ก[Lex2]
 • สารที่ใช้เคลือบสีเนื้อไม้[Lex2]
 • (n) แบบเรียนขั้นต้น,มูลบท,แบบสอนอ่าน [Nontri]
 • /P R AY1 M ER0/ [CMU]
 • (n) /pr'aɪmər/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top