ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Weak ( W IY1 K) occipital ( AA0 K S IH1 P AH0 T AH0 L) development ( D IH0 V EH1 L AH0 P M AH0 N T),

and ( AH0 N D) substandard ( S AH0 B S T AE1 N D ER0 D) lobe ( L OW1 B)...

 


  

 
Weak
 • ไม่แข็งแรง (ร่างกายและจิตใจ): อ่อนแอ, ปวกเปียก, เปราะบาง [Lex2]
 • แพ้ง่าย: เอาชนะได้ง่าย [Lex2]
 • ขาดทักษะ: ขาดความสามารถ [Lex2]
 • เจือจาง: จาง [Lex2]
 • ซึ่งทำงานได้ไม่เต็มที่[Lex2]
 • ซึ่งไม่อาจโน้มน้าวได้[Lex2]
 • (วีค) adj. อ่อนแอ,อ่อนลง,เปราะ,ใจอ่อน,ไม่หนักแน่น,ไม่กล้าหาญ,ขาดแคลน,เสียงอ่อน,เหลาะแหละ,อ่อนข้อ,อ่อนกำลัง,แผ่ว,บาง,จาง ###SW. weakish adj. weakishly adv. weakishness n. ###S. infim,feeble [Hope]
 • (adj) อ่อนแอ,แผ่ว,เหลาะแหละ,อ่อน,วาย,เซ็ง,กะปลกกะเปลี้ย [Nontri]
 • /W IY1 K/ [CMU]
 • (j) /w'iːk/ [OALD]
occipital
 • /AA0 K S IH1 P AH0 T AH0 L/ [CMU]
development
 • การเจริญเติบโต: การพัฒนา, ความก้าวหน้า, พัฒนาการ, วิวัฒนาการ [Lex2]
 • (ดิเวล'เลิพเมินทฺ) n. ความก้าวหน้า,การพัฒนา,พัฒนาการ,วิวัฒนาการ,ภาวะที่ค่อย ๆ ปรากฎชัดขึ้น ###S. growth,evolution [Hope]
 • (n) การพัฒนา,ความก้าวหน้า,ความเจริญ,วิวัฒนาการ,การล้างฟิล์ม [Nontri]
 • /D IH0 V EH1 L AH0 P M AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /d'ɪv'ɛləpmənt/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
substandard
 • ต่ำกว่ามาตรฐาน: ต่ำกว่าระดับปกติ [Lex2]
 • (ซับสแทน'เดิร์ด) adj. ต่ำกว่ามาตรฐาน,ไม่ใช่ภาษามาตรฐาน,ไม่ถึงขนาด,ต่ำกว่าระดับปกติ ###S. subnormal,inferior,poor [Hope]
 • /S AH0 B S T AE1 N D ER0 D/ [CMU]
 • (j) /sˌʌbst'ændəd/ [OALD]
lobe
 • ติ่งหู[Lex2]
 • (โลบ) n. พู,กลีบ,ลอน,ตุ้ม [Hope]
 • (n) ตุ้ม,พู,ลอน,กลีบ [Nontri]
 • /L OW1 B/ [CMU]
 • (n) /l'ɒub/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top