ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

We ( W IY1) desegregated ( D IH0 S EH1 G R IH0 G EY2 T IH0 D) our ( AW1 ER0) schools ( S K UW1 L Z).

 


  

 
We
 • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
 • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /W IY1/ [CMU]
 • (prp) /wiː/ [OALD]
desegregated
 • /D IH0 S EH1 G R IH0 G EY2 T IH0 D/ [CMU]
 • (v) /dˌiːs'ɛgrɪgɛɪtɪd/ [OALD]
  [desegregate]
 • ขจัดการแบ่งแยกผิวหรือเผ่าพันธุ์[Lex2]
 • (ดิเซก'ระเกท) vt.,vi. ขจัดการแบ่งผิว. ###SW. desegregation n. [Hope]
 • /D IH0 S EH1 G R AH0 G EY2 T/ [CMU]
 • (v) /dˌiːs'ɛgrɪgɛɪt/ [OALD]
our
 • ของเรา[Lex2]
 • (เอา'เออะ) pron. ของเรา [Hope]
 • (adj) ของพวกเรา,ของเรา [Nontri]
 • /AW1 ER0/ [CMU]
 • /AW1 R/ [CMU]
 • (j) /'auər/ [OALD]
schools
 • /S K UW1 L Z/ [CMU]
 • (v) /sk'uːlz/ [OALD]
  [school]
 • โรงเรียน: สถาบันการศึกษา, สถานศึกษา, สถานที่เรียน [Lex2]
 • การสอน: การอบรม, การฝึกหัด, การศึกษา [Lex2]
 • เวลาเรียน: ภาคเรียน [Lex2]
 • ฝูงปลาหรือสัตว์ทะเลอื่น[Lex2]
 • โรงเรียน [LongdoEN]
 • (สคูล) n. โรงเรียน,ระบบการศึกษา,การศึกษา, กลุ่มนักเรียน,ภาคเรียน,ฝูงปลา,ฝูงสัตว์น้ำ. adj. เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับการสอน vi. อยู่เป็นฝูง,ไปเป็นฝูง ###S. academy,institute,college [Hope]
 • (n) โรงเรียน,วิทยาลัย,สถาบันการศึกษา,การเล่าเรียน,ฝูงปลา [Nontri]
 • (vt) สอน,ให้การศึกษา,สั่งสอน [Nontri]
 • /S K UW1 L/ [CMU]
 • (v) /sk'uːl/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top