ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

We ( W IY1) are ( AA1 R) not ( N AA1 T) gamblers ( G AE1 M B L ER0 Z) here ( HH IY1 R) at ( AE1 T) the ( DH AH0) Iron ( AY1 ER0 N) Bank ( B AE1 NG K),

Lord ( L AO1 R D) Tyrell ( T AY1 R AH0 L).

 


  

 
We
 • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
 • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /W IY1/ [CMU]
 • (prp) /wiː/ [OALD]
are
 • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
 • หน่วยวัดเนื้อที่ เท่ากับ 100 ตารางเมตร[Lex2]
 • (อา) ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare [Hope]
 • (vi) เป็น,อยู่ [Nontri]
 • /AA1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (v) /aːr/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
not
 • ไม่[Lex2]
 • (นอท) adv. ไม่ [Hope]
 • (adj) ไม่ [Nontri]
 • /N AA1 T/ [CMU]
 • (a) /n'ɒt/ [OALD]
gamblers
 • /G AE1 M B L ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /g'æmbləz/ [OALD]
  [gambler]
 • นักเสี่ยงโชค: นักเล่นพนัน [Lex2]
 • (n) นักการพนัน,นักเสี่ยงโชค [Nontri]
 • /G AE1 M B L ER0/ [CMU]
 • (n) /g'æmblər/ [OALD]
here
 • ที่นี่: ตรงนี้, ในที่นี้, ณ ที่นี้, ที่ตรงนี้ [Lex2]
 • (เฮียร์) adv. ที่นี่,ตรงนี้,ขณะนี้,ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่ ###SW. here below ในโลกนี้,ในชีวิตนี้. -Phr. (neither here nor their ไม่สำคัญ,ไร้สาระ) n. ที่นี้,โลกนี้,ชีวิตนี้,ปัจจุบันนี้. interj. ขณะนี้!. เดี๋ยวนี้!,เอาละ คำที่มีความหมายเหมือนกั [Hope]
 • (adv) คราวนี้,ที่นี่,จุดนี้,ณ ที่นี้,ขณะนี้ [Nontri]
 • /HH IY1 R/ [CMU]
 • (a) /h'ɪəʳr/ [OALD]
at
 • เข้าร่วม[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ณ เวลา: ในช่วงเวลา [Lex2]
 • ด้วย (ความเร็ว)[Lex2]
 • ที่[Lex2]
 • ในลักษณะ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • (เอที) เป็นคำย่อที่บริษัทไอบีเอ็มนำมาใช้แทนคำว่า advanced technology ซึ่งแปลว่า เทคโนโลยีขั้นสูงนั่นเอง เมื่อสมัยที่ไอบีเอ็มผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่ใช้ชิปหมายเลข 80286 ได้ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ที่ออกสู่ตลาดรุ่นนั้นว่า " IBM AT " [Hope]
 • (pre) ที่,ณ [Nontri]
 • /AE1 T/ [CMU]
 • (in) /æt/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
Iron
 • เข้มแข็งเหมือนเหล็ก: บึกบึนเหมือนเหล็ก [Lex2]
 • เข้มงวด: ไม่ผ่อนปรน, ไม่ยืดหยุ่น [Lex2]
 • เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็ก[Lex2]
 • ซึ่งมีธาตุเหล็ก[Lex2]
 • ตรวน: โซ่ตรวน [Lex2]
 • เตารีด[Lex2]
 • ธาตุเหล็ก: เหล็ก [Lex2]
 • รีด (เสื้อผ้า): ทับให้เรียบ [Lex2]
 • โหดร้าย: อำมหิต, เหี้ยม [Lex2]
 • ผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ[Lex2]
 • (ไอ'เอิร์น) n. ธาตุเหล็ก ,สิ่งที่แข็งแกร่ง,วัตถุที่ทำจากเหล็ก ###SW. irons n.,pl. โซ่ตรวน -Phr. (in irons ถูกล่ามโซ่ตรวน) adj. ทำด้วยเหล็ก,คล้ายเหล็ก,แข็งแกร่งคล้ายเหล็ก,โหดเหี้ยม,ทารุณ,แข็งแรง. vt. รีดด้วยเตารีด,ใส่เหล็ก,ใส่โซ่ตรวน. vi. รีดผ้ [Hope]
 • (n) เตารีด,เหล็ก [Nontri]
 • (vt) รีดผ้า,ล่ามโซ่,ทำให้แบน,บุเหล็ก,ปราบให้เรียบ [Nontri]
 • /AY1 ER0 N/ [CMU]
 • (v) /'aɪən/ [OALD]
Bank
 • ธนาคาร[Lex2]
 • เงินที่ได้จากการเล่นการพนัน: เงินพนัน [Lex2]
 • ที่เก็บข้อมูล อาหารหรือเลือดเพื่อใช้ตอนฉุกเฉิน: สิ่งที่สำรองเอาไว้ [Lex2]
 • เอาเงินฝากธนาคาร: เอาเงินเข้าธนาคาร [Lex2]
 • สะสม[Lex2]
 • ตลิ่ง: ชายฝั่ง, เขื่อน, ฝั่ง [Lex2]
 • หาดตื้นๆ (ใต้น้ำทะเล): ที่ตื้นเขิน [Lex2]
 • ที่ลาดชัน: การลาดเอียง [Lex2]
 • ทิวยาว: เทือก, แถว, แนว [Lex2]
 • เอามากอง: ทำให้เป็นกอง [Lex2]
 • ทำให้เอียง: (เครื่องบิน) เอียงเล็กน้อย [Lex2]
 • ใส่ขี้เถ้าลงในไฟเพื่อให้ความร้อนลดลงและไหม้ช้า[Lex2]
 • |die, pl. Banken| ธนาคาร [LongdoDE]
 • (แบงคฺ) n. ธนาคาร,ฝั่ง,มูลดิน,ตลิ่ง,ฝั่ง,ชายฝั่ง,เขื่อน,แถว,แนว,แถวของพายของเรือ vt. เอาเงินฝากธนาคาร,จัดเป็นแถว vi. สะสม,เอียงข้าง,ฝากเงินธนาคาร ###S. mass [Hope]
 • (n) ฝั่ง,ตลิ่ง,เขื่อน,ธนาคาร [Nontri]
 • /B AE1 NG K/ [CMU]
 • (v) /b'æŋk/ [OALD]
Lord
 • ขุนนาง: สมาชิกของสภาขุนนาง [Lex2]
 • เจ้าของที่ดิน: เจ้าของคฤหาสน์, ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติ [Lex2]
 • เจ้านายผู้มีอำนาจปกครองแคว้น: พระยา, เจ้านาย, เจ้าเหนือหัว [Lex2]
 • ท่านลอร์ด (ใช้เรียกขุนนางที่มีบรรดาศักดิ์ระดับสูง)[Lex2]
 • บรรดาศักดิ์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในอังกฤษ[Lex2]
 • บรรดาศักดิ์อย่างเป็นทางการของพระในคริสตศาสนา[Lex2]
 • ผู้ทรงอิทธิพลในอาชีพ[Lex2]
 • พระเยซูคริสต์: พระผู้เป็นเจ้า [Lex2]
 • มีอำนาจหรืออิทธิพลเหนือ[Lex2]
 • (ลอร์ด) n. เจ้าศักดินา,ขุนนาง,เจ้าของที่ดิน,ท่านลอร์ด,สมาชิกสภาขุนนาง,ผู้นำในการค้า,เจ้านาย,เจ้าเหนือหัว,พระผู้เป็นเจ้า,พระเยซูคริสต์,ดาวนพเคราะห์ที่มีอิทธิพลครอบงำ. -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ. vi. มีอำนาจหรืออิทธิพล,ตั้งตัวเป็นเจ้าเหนือหัว [Hope]
 • (n) ท่านลอร์ด,พระเจ้า,พระเยซูคริสต์ [Nontri]
 • (n) ขุนนาง,ผู้มีอำนาจเหนือ,เจ้าของคฤหาสน์,เจ้าของที่ดิน [Nontri]
 • (vt) บังคับบัญชา,ปกครอง,มีอำนาจเหนือ,มีอิทธิพล [Nontri]
 • /L AO1 R D/ [CMU]
 • (v) /l'ɔːd/ [OALD]
Tyrell
 • /T AY1 R AH0 L/ [CMU]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top